Gemeente Oost Gelre koopt grond Oude Papendijk 4 aan rand Groenlo

– De gemeente Oost Gelre heeft het plan om woningen te bouwen in de omgeving van de Oude Papendijk in Groenlo. Daarom heeft de gemeenteraad op 22 november 2022 een voorkeursrecht gevestigd op onder andere de gronden van het bedrijf aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo. Zo kon de gemeente de haalbaarheid van woningbouw in deze omgeving onderzoeken.

Op 10 oktober besloot het college om de gebouwen en gronden te willen kopen. Dit werd mogelijk omdat de eigenaar de locatie te koop aanbood aan de gemeente, nadat het voorkeursrecht erop gevestigd was. Het college zal hiervoor een aankoopkrediet aanvragen bij de gemeenteraad.

Wethouder Grondzaken en vastgoedbeleid Arjen Schutten is blij met de aankoop: “Met de aankoop van de gronden aan de Oude Papendijk in Groenlo zetten we een flinke stap in het proces om invulling te geven aan de woningbouwopgave in onze gemeente. Het is mooi om te ervaren dat de omgeving zich al erg betrokken voelt en mee wil denken in het proces van participatie”.

Woningen Oude Papendijk Groenlo

Het woningbouwplan voorziet in ongeveer 180 tot 220 woningen. Hiermee levert de gemeente een grote bijdrage aan de doelstellingen uit de Woonvisie 2023-2027. De gemeente werkt het woningbouwplan de volgende maanden uit tot een stedenbouwkundig ontwerp. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners, zoals directe omwonenden.

Woonvisie 2023-2027

Op 4 juli stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre vast. Tot 2030 is het doel om in Oost Gelre ongeveer 1.265 woningen te bouwen. Zo biedt de gemeente starters een kans op de woningmarkt. En kan de gemeente ouderen laten doorstromen. Ook creëert de gemeente kansen voor nieuwkomers in de gemeente.

In lijn met de Omgevingsvisie

Verder is de woningbouwontwikkeling aan de Oude Papendijk in Groenlo in lijn met de vastgestelde Omgevingsvisie. Hiervoor zoekt de gemeente voor Groenlo een locatie die buiten de kern ligt.

Planning

In november 2023 gaan we samen met belanghebbenden het participatieplan vaststellen. Daarna openen we een projectwebsite over de woningbouw Oude Papendijk. Via die website kunnen inwoners wensen en knelpunten doorsturen. Inwoners ontvangen hierover op tijd een brief.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-10-13 16:05:13


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.