‘Gelukkig komt er weer een supermarkt in de buurt’

– Toen eind 2017 de Plus-supermarkt sloot, waren wijkbewoners van de Pelkwijk in Winterswijk hun loopje en hun dagelijkse gesprek kwijt. Projectontwikkelaar Jansen de Jong wil de wijksfeer van weleer weer gaan terugbrengen in een nieuw plan: een nieuwe supermarkt bouwen met daar bovenop appartementen is het idee.

De Immanuelkerk in de wijk vormt op de maandagavond in maart het trefcentrum waar de buurtbewoners uit de hele wijk zijn uitgenodigd om de schetsontwerpen te bekijken. Even na zevenen loopt de kerk vol met mensen die zich verdringen bij de uitleg van de tekeningen op standaarden en een tafel. ‘Gelukkig weer een supermarkt in de wijk’, is de reactie. ‘En er wordt ook iets gedaan aan de woonbehoefte in de wijk’. De bedoeling is dat er 24 huurappartementen in drie verdiepingen boven de supermarkt worden gerealiseerd, maar dat kan veranderen wanneer bezoekers ook gaan vragen over betaalbare koopappartementen. De bedoeling van de avond is dat de projectontwikkelaar Janssen De Jong zoveel mogelijk reacties wil ontvangen op hun eerste ontwerpen.

Het nieuw ingetekende complex past tussen de andere twee bestaande flats. De huidige leegstaande supermarkt met de snackbar ernaast, worden gesloopt. Het nieuwe gebouw staat een kwartslag gedraaid, met de zijkant naar de Kloetenseweg. Er ligt een extra doorgang naar de parkeerplaats ingetekend op de schets. Dit was een uitdrukkelijke wens van de gemeente Winterswijk die voortgekomen is uit de overlast die op de Pelkwijk wordt ervaren.

Het is het gesprek van de avond: mensen uit de wijk zijn blij dat iemand is die initiatief heeft genomen. – Foto: Eveline Zuurbier

Lachgashulzen en kapotte bierflessen

Sinds de Plus-supermarkt uit het gebouw is verdwenen slaat de verpaupering toe. De achtergelegen parkeerplaats is een verzamelplek geworden waar regelmatig drugs wordt verhandeld. De wijk kampt met overlast van kleine criminaliteit en achtergelaten afval als nikkelen lachgashulzen en kapotte bierflessen. Door de toenemende overlast werd het voor mensen in de wijk meer en meer duidelijk dat zij een plek om elkaar te kunnen treffen misten. Het loopje naar de supermarkt en de bakker die ze gewend waren, bestond al heel lang niet meer. Het gevoel van een afkalvende leefbaarheid in de wijk leidde vier jaar geleden na een door de gemeente georganiseerde buurtbijeenkomst in de school, tot de oprichting van de buurtgroep Samen Senang. In de wijk wonen relatief veel mensen met een Molukse achtergrond. ‘Samen Senang’ betekent zoiets als ‘een huis voor iedereen en samen verantwoordelijkheid nemen om je prettig te voelen’. “We hebben gezegd, wat zou het toch mooi zijn, als er ontmoetingsplek komt”, zegt buurtbewoner Suzie Dekker. Het praatje in de winkel en de pinautomaat worden het meest gemist.

Levendigheid laten terugkeren

Winkels stimuleren naar het centrum te verhuizen is lange tijd gemeentelijk beleid geweest. De Plus-supermarkt wilde nog wel blijven, maar de toenmalige eigenaren van het pand wilden niet renoveren en dus moest supermarkteigenaar Jeroen Burgers besluiten de deuren dicht te doen. Hij heeft voor de buurt geprobeerd er een ambachtelijke versmarkt in te huisvesten, maar dat mislukte op het laatst om dezelfde redenen. Mede omdat het leven daar omheen ook minder floreerde, groeide het gevoel van onveiligheid. Donker op de parkeerplaats en zwerfvuil in de straten en voortuinen waren een doorn in het oog. “De gemeente heeft overwogen om het pand aan te kopen, maar vond het te duur. Een bijkomende vraag is of je belastinggeld wat geld van burgers is in vastgoed moet insteken”, zegt raadslid (Voor Winterswijk) Janet Poels die de plannen van de ontwikkelaar bekijkt. “We hebben als gemeenteraad vragen gesteld. Er is een wijkagent op ingezet en blijvend hebben we aandacht gevraagd voor mogelijkheden om de levendigheid te laten terugkeren in de wijk.”

Molukse kerk als trefcenter?

‘Samen Senang’ komt regelmatig samen. In de Immanuelkerk hebben groepjes van het initiatief voorlopig een plek gevonden. Het tekent de behoeft aan een trefcentrum in de wijk nog eens. Samen Senang organiseert activiteiten en ‘gewoon’ koffie-uurtjes. Sinds de gestegen energiekosten is het houden van buurtbijeenkomsten onder druk komen te staan. “Het gebouw is van de Molukse kerk (dit is de KVR Kerk Voogdij Raad van de Molukse Kerk), wat de betaalbaarheid voor Samen Senang lastig maakt”, zegt Tonny Dekker ouderling en voorzitter van de Immanuelkerk. De gemeenschap uit de wijk heeft de kerk daarop geprobeerd te kopen, maar de hoge overdrachtskosten van een officiële kerk naar een gemeenschapsgebouw zijn te hoog, legt hij uit. De kerk heeft een monumentenstatus. Het is een gemeentelijk monument geworden. Het gebouw op de hoek van de Kloetenseweg met de Hortensiastraat hoort bij het Winterswijkse culturele erfgoed. “De gemeente wil meedenken om dit pand toekomstbestendig te maken”, zegt Dekker hoopvol. “We hebben de gemeente mee en de vraag is nu of zij ons kan ondersteunen met de ideeën vanuit de wijk om van dit gebouw dat uit de jaren’70 stamt, duurzaam te maken. Ik hoop dat we elkaar na vanavond kunnen stimuleren.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-20 19:46:54


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.