Gelijke prestaties maar geen gelijke kansen door Achterhoekse mores: ‘Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg’

– Het is in het algemeen bekend dat kansenongelijkheid in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. De oorzaken zijn ook bekend: kinderen met een migratieachtergrond en kinderen uit gezinnen waar het sociaal-economisch minder goed gaat. Deze redenen gelden een stuk minder in de Achterhoek dan in het Westen. “Bij ons klinkt ‘doe maar normaal, dan doe je gek genoeg’ door, wat maakt dat een kind naar de mavo gaat in plaats van naar havo nog vwo. We houden er lage verwachtingen van kinderen op na”, zegt wethouder Hans te Lindert (gemeente Aalten).

Te Lindert deed deze uitspraak tijdens het radioprogramma van 1Achterhoek Actueel. Gemeente Aalten heeft zich geschaard onder de ‘Gelijke Kansen gemeentes’ in Nederland. “Daar waar je wieg staat, bepaalt je kansen voor de toekomst, ook al krijg je als kind kansen geboden”, zegt Te Lindert. Dat laatste is beduidend uit evenwicht geraakt. Naar de uitleg van wethouder Te Lindert: “De maatschappij is ongelofelijk ingewikkeld geworden en voor kinderen is opgroeien ook ingewikkeld geworden en voor ouders is het opvoeden ook ingewikkeld. De één slaagt daar beter in dan de ander. Er zitten grote verschillen in en die willen we overbruggen.”

Gemeente Aalten gaat dat breed aanpakken. De politiek heeft er speciaal beleid op gemaakt onder de noemer ‘de brede pedagogische basis’, waarover wethouder Te Lindert nadrukkelijk zegt: “politieke kleur speelt geen enkele rol, we moeten ervoor kinderen zijn.”

Voor de uitvoering ervan is een ervaringsdeskundige uit het onderwijs aangesteld, Vera Meinen. Zij had aanvankelijk veel weerstand tegen het beleid van de gemeente Aalten, want het was volgens haar niet de realiteit. Over hoe het dan wel vorm moest worden gegeven, heeft de gemeente Meinen aangesteld.

“Ik werk in het onderwijs en daar waar mensen met kinderen werken, zij zich inzetten voor betere kansen voor kinderen. Kinderen zitten overal, in de buurt, bij de sportvereniging en gaan naar school. Het gaat om de verbindingen tussen de betrokken trainers, begeleiders, organisatoren, de mensen van het onderwijs en natuurlijk de ouders. Die maak je door ze met elkaar in contact te brengen.”

Te lage verwachtingen

Het schoolsucces van kinderen hangt in Nederland af van de capaciteiten van leerlingen. Het onderwijs in Nederland heeft dit als uitgangspunt en niet -ook- van hun sociaal-economische achtergrond. ‘Elk kind heeft talenten’, is het adagium, doch leiden gelijke prestaties niet tot gelijke successen. Er zit verschillen tussen kinderen uit lager opgeleide kringen en hoger opgeleide kringen wat maakt dat leerlingen uit lager opgeleide kringen naar opleidingen gaan onder hun niveau, opleidingen niet afmaken en direct aan het werk gaan of nog vaker afzakken naar nog een lager niveau op school en in hun (toekomstige) werk en leven. De deelname aan de maatschappij wordt er ook door bepaald.

In de Achterhoek zijn die verhoudingen minder groot dan in de randstedelijke gebieden. Hans te Lindert: “Wat speelt er in de buurt van kinderen is heel belangrijk. De Achterhoekse mores is: ‘doe maar normaal, dan doe je gek genoeg’. Je hoort dus van een ouder: ‘ik heb mavo gehaald en heb me altijd goed gered. Ik heb voldoende kennis’. Te lage verwachtingen hebben onbedoeld ook effect op het zelfbeeld van kinderen.”

De maatschappij is steeds complexer en daardoor is opvoeden een stuk ingewikkelder geworden. – Foto: Gustav Fring

Gemeente Aalten belegt speciale avonden waar sporttrainers, vertegenwoordigers van andere verenigingen, buren en leerkrachten rondom het kind, kennis en ervaringen uitwisselen. Dit gebeurt natuurlijk met de ouders van kinderen. Aalten noemt deze avonden ’oplaadpunten’. Alle betrokkenen tot het kind worden ‘opladers’ genoemd. Dit komt voort uit een intitiatief van een paar gemeentes ‘#Opladers’. Gemeente Aalten doet hieraan ook mee.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-11-30 11:35:03


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.