Gelijke Kansen Alliantie gestart

– Donderdag 13 oktober werd op Schaersvoorde Stationsplein de Gelijke Kansen Conferentie gehouden, georganiseerd door gemeente Aalten en het onderwijs.

Het centrale thema was ‘It takes a village to raise a child’. Samen werd nagedacht en gediscussieerd over hoe dit uitgangspunt ingezet kan worden om ervoor te zorgen dat jongeren kansrijk, gezond en gelukkig kunnen opgroeien in de gemeente Aalten.

Aanwezig waren betrokkenen vanuit de hele ‘village’ (docenten, schooldirecteuren, JGZ-medewerkers, jeugdconsulenten, wethouder, raadsleden, GGD, kinderopvang, onderwijs en zorg). Na een kort welkom door Laurien Crump, rector van Schaersvoorde, vertelden wethouder Hans te Lindert, Marjolein Wenting van Paraat Scholen en Ruud Kraaijvanger van Accent Scholengroep over het belang van inclusief onderwijs voor alle kinderen. René Peeters, oud-wethouder van Almere en adviseur voor o.a. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, volgde hen op met een prikkelende presentatie over passend onderwijs en de samenwerking tussen zorg en onderwijs.

Samenwerking noodzakelijk

In het tweede deel van de conferentie gingen de aanwezigen uiteen in verschillende thematafels waarin telkens een andere vraag centraal stond: IKC+, wat vraagt dit van jouw organisatie? Wat zijn de beren op de weg die leiden naar ‘the village’?Over deze en andere vraagstukken werden waardevolle discussies gevoerd en gaandeweg werden de deelnemers zich er zeer van bewust dat we elkaar nodig hebben om ook echt die ‘village’ te kunnen vormen voor het kind.

Uitrol in 2023

De conferentie vormde het startpunt voor de verdere uitrol en uitwerking van de Gelijke Kansen Alliantie en het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Aalten. Wethouder Hans te Lindert: “Wat een waardevolle middag! De betrokkenheid van alle deelnemers maakt dat ik met erg veel vertrouwen uitzie naar de belangrijke volgende stappen die we gaan zetten om ‘the village’ te realiseren.”

Geschreven door Peter van der Wel op 2022-10-18 11:32:21


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.