Gelderse Bloem Symposium werpt blik op toekomst Gelderse landschapstransities

– Door de eeuwen heen veranderde het landschap van Gelderland voortdurend. Ook nu, met de stikstof- en klimaatcrisis op de agenda, zal Gelderland grote ruimtelijke transities ondergaan. Het symposium van de Gelderse Bloem op 3 februari in Velp, getiteld ‘Landschapstransities en governance in Gelderland: verleden-heden-toekomst’, buigt zich over zulke historische landschapstransities vanuit de centrale vraag: hoe kunnen inzichten uit het verleden bijdragen aan het huidige transitiebeleid? Deelname aan het symposium is gratis.

Gelderland staat aan de vooravond van grote ruimtelijke transities die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het landschappelijk erfgoed. Gezien de ernst van de huidige stikstof- en klimaatproblematiek twijfelt niemand er nog aan dat we voor gecompliceerde opgaven staan. Bij het ontwikkelen van een effectief transitiemanagement is het niet alleen zinvol om vooruit te blikken, maar ook om terug te kijken. Het symposium op 3 februari buigt zich daarom over de vraag hoe dergelijke opgaven in het verleden werden geregisseerd. Tegelijkertijd knoopt het aan bij de hedendaagse opvattingen over transitiemanagement.

Lezingen over landschapstransitie

Het symposium start om 13.20 uur (inloop vanaf 13:00). In een reeks van zeven lezingen duiken de sprekers vanuit diverse invalshoeken en expertises in landschapstransitie en transitiebeleid uit het verleden en hun impact op de maatschappij van nu. Daarnaast komen in het symposium verschillende prangende vraagstukken aan bod; Hoe behoud je het karakter van cultuurhistorisch landschap? Hoe kunnen inzichten in de agrarische bedrijfsvoering uit het verleden bijdragen aan de landbouw van morgen? En hoe breng je kennis over historische landschapstransities en landschappelijk erfgoed naar het onderwijs?

Geïnteresseerden kunnen zich tot 29 januari 2023 aanmelden via dit aanmeldformulier. Het symposium vindt plaats op 3 februari vanaf 13.00 uur bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.
Het Gelderse Bloem Symposium is een initiatief van het provinciaal project De Gelderse Bloem en wordt gerealiseerd met Hogeschool Van Hall Larenstein, het Gelders Genootschap en Erfgoed Gelderland.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-01-23 17:49:27


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.