Een asielzoekerscentrum in Oost Gelre: de gemeente is in gesprek met het COA

LICHTENVOORDE – Half februari 2024 schreef de gemeente Oost Gelre al dat zij zich aan het voorbereiden is op de opvang van meer vluchtelingen. Dat gaat om vluchtelingen uit Oekraïne en om asielzoekers. Nadat gisteren burgemeester Bengevoord van Winterswijk de pers uitleg gaf over een gezamenlijk Achterhoeks plan om vluchtelingen op te vangen, maakt Oost Gelre er direct werk van.

De redenen zijn humaan én om arbeidsplaatsen in te vullen.
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kreeg Oost Gelre een groen sein van de gemeenteraad het voormalige pand van accountantskantoor Flynth in Groenlo aan te kopen.

Voor de opvang van asielzoekers is de gemeente met het COA op zoek naar een locatie in Oost Gelre. Over de locatie zal op zijn vroegst in september maar uiterlijk 1 november 2024 meer duidelijkheid zijn. In de Achterhoekse Aanpak staat dat Oost Gelre eind 2026 200 asielzoekers wil opvangen. Ook staat daarin dat de gemeente halverwege 2025 verwacht om 141 mensen op te vangen via tijdelijke gemeentelijke opvang.

Wethouder Bart Porskamp: “We streven ernaar om in het derde kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de locatie van het asielzoekerscentrum in Oost Gelre. Deze zomer hebben COA en de gemeente nodig om vast te stellen welke mogelijkheden er zijn. Als er voldoende duidelijkheid is, kunnen we in gesprek met omwonenden. Over wat er volgens hen nodig is om de opvanglocatie en de omgeving te verbinden. Hierbij is van belang om te weten: dát er een azc komt staat vast. De vraag is nog ‘waar’ en ‘hoe’. We staan voor een grote opgave en als gemeente we willen onze verantwoordelijkheid nemen. Mensen een veilig heenkomen bieden, is het minste dat we kunnen doen.”

Spreidingswet

Het nieuwe Kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord opgenomen dat zij de Spreidingswet wil laten intrekken. Deze maatregel is één van de onderdelen van een pakket dat tot doel heeft de instroom van asielzoekers te beperken. Deskundigen zeggen hierover dat het nog maar de vraag is of dat gaat lukken.

Wethouder Bart Porskamp: “Ook al zou de Spreidingswet ingetrokken worden, dan nog hebben gemeenten met elkaar de zorg voor het opvangen van vluchtelingen. Bovendien gaat deze wet niet over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het college van B&W nam ook vóór de Spreidingswet al haar verantwoordelijkheid voor opvang van vluchtelingen. Dit doen we al jaren en zullen we blijven doen. We leveren ons aandeel in de opvang en integratie van vluchtelingen. Van asielzoekers, minderjarige asielzoekers, vluchtelingen uit de Oekraïne en statushouders. En dat blijven we doen.”

Nood is hoog

De Achterhoek heeft een tussenstand gemaakt van de opvang die nu en de komende jaren wordt geboden. Voor de groep asielzoekers staat Oost Gelre nu op nul. Er is dringend behoefte aan meer plekken. Vandaar dat we met COA kijken naar de mogelijkheid om op korte termijn een opvanglocatie te realiseren. Dit zou betekenen dat we uiterlijk per 1 juli 2025 141 mensen opvangen. Daarnaast kijken we met COA naar een duurzame opvanglocatie met mogelijkheden om minimaal 200 mensen op te vangen. Het is mogelijk dat op de locatie meer opvang mogelijk zal zijn.

Wethouder Bart Porskamp: “Met het COA hebben we geconcludeerd dat we tot september nodig hebben om tot een realiseerbaar voorstel te komen.”

Burgemeester Bronsvoort: “Opvang van vluchtelingen is van alle tijden. Tegelijk betekent iedere nieuwe locatie een intens gesprek waar vooral de zorgen rondom de opvang en participatie van nieuwkomers centraal staan. De zorgen gaan over de balans tussen bestaande en nieuwe inwoners. Of over sociale veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Vragen die we blijven bespreken met onze inwoners en alle organisaties die betrokken zijn. Dit voorjaar heeft de Sociale Raad ons hierover geadviseerd. Met overwegingen bij opvang en huisvesting van asielzoekers. Deze zomer gaan we verder in gesprek met groepen in onze samenleving, van vrijwilligers tot verenigingen.”

Woningen voor andere doelgroepen

“We realiseren ons dat ook andere doelgroepen op zoek zijn naar een woning. Dat is nog niet ‘morgen’ opgelost, maar we werken er hard aan. We zijn volop aan het bouwen. Tot 2030 willen we 1.300 woningen bouwen in Oost Gelre. Zowel in Lichtenvoorde en Groenlo, maar ook in de kleine kernen. Van dat aantal woningen zijn er al ongeveer 350 gerealiseerd. Op dit moment zijn er ongeveer 650 woningen in voorbereiding, in allerlei stadia van het bouwproces. Sommige nog op de tekentafel, voor andere gaat (bijna) de schop in de grond. We kunnen toch wel zeggen dat we goed op weg zijn.”, aldus de wethouder.

Uitgebreide informatie over dit bericht vindt u op de gemeente website.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-07-05T07:31:44+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.