Dieven jatten dure GPS-systemen uit landbouwvoertuigen

– Prijzige GPS-systemen in landbouwvoertuigen zijn in trek bij het dievengilde en rondtrekkende bendes. “Het is niet de vraag of ze zouden komen, maar wanneer”, zegt Jurgen Westerveld uit Breedenbroek, die met de machines van zijn loonbedrijf actief is in onder meer de akkerbouw en veehouderij.

Het aantal meldingen van diefstal nam in de eerste vijf maanden van dit jaar toe ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar werd Westerveld de dupe van diefstal van GPS-apparatuur van zijn voertuigen. ‘We kregen een jaar geleden nachtelijk bezoek. We hebben toen camera’s laten installeren, maar je kunt ook niet meer doen dan nodig is. Een deel van de apparatuur kunnen we in afgesloten ruimtes zetten, maar dat geldt niet alle voertuigen en apparatuur. Die moet buiten blijven staan. Er is ook een grens aan wat je kunt doen om diefstal te voorkomen”.

Vliegensvlug naar buitenland

“Het is een gewilde buit van criminelen en verdwijnt vervolgens vliegensvlug naar het buitenland. Als ondernemer blijf jij met de kostenpost achter. Denk aan braakschade, stilstaande apparatuur en de kosten van de apparatuur zelf.”, zegt René Middag, landelijk coördinator mobiel banditisme bij de politie, in een filmpje van brancheorganisatie Cumela.

De mobiele bendes wisselen volgens de brancheorganisatie voor groen, grond en infra snel van werkgebied, waardoor het onmogelijk is gebleken om doeltreffend op te treden. Uit gesprekken met getroffen ondernemers komt verder naar voren dat er nauwelijks sporenonderzoek plaatsvindt. Gerwin Otten, preventieadviseur Cumela: ‘’Dit is jammer want hierdoor daalt de kans dat een dader die aangehouden wordt gelinkt kan worden aan meerdere inbraken.”

Registreren en demonteren

Hoewel diefstal nooit helemaal te voorkomen is, kunnen boerenbedrijven het de bendes wel zo lastig mogelijk maken door het nemen van een aantal maatregelen. Het gaat dan onder andere om het registreren en markeren van de apparatuur, het demonteren van de GPS-apparatuur van de werktuigen (als dat mogelijk is) en signaleren van ongebruikelijke of verdachte situaties op je terrein.

De diefstallen beperken zich vanzelfsprekend niet tot de zaai- en oogstmaanden. Er is in de eerste vijf maanden van dit jaar een stijging van het aantal meldingen of aangiftes ten opzichte van vorig jaar, antwoordde minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in juni op Kamervragen.”Tot 30 mei zijn ongeveer 50 meldingen of aangiftes ontvangen van diefstal van gps-installaties uit schuren, stallen of van een erf. In heel 2022 was het aantal ongeveer 130 en in 2021 ongeveer 110. In veel gevallen was sprake van diefstal van meer dan één gps-systeem.”

Geschreven door Daniëlle Rabbinge, Omroep Gelderland op 2023-08-24 06:29:12


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.