De komst van toeristen heeft een positieve impact op inwoners Oost Gelre

– De komst van toeristen naar de gemeente Oost Gelre zorgt voor meer levendigheid en reuring. En dat heeft een positieve impact op de lokale economie zoals een toename van het aantal banen, het in stand houden van voorzieningen en een toename van winkel- en horecagelegenheden. Al met al geeft dit de inwoners een trots gevoel. Dit blijkt uit een onderzoek onder de inwoners van Oost Gelre. Niet alles wordt als positief ervaren. Een klein deel van de inwoners ervaart ook de nadelen: toerisme en recreatie verstoren de rust in de natuur, zorgen voor parkeerproblemen en er wordt vaak zwerfafval in de straat achtergelaten.

Gemeente Oost Gelre heeft een onderzoek gehouden over hoe toerisme en recreatie in door inwoners in Oost Gelre worden ervaren. Het ging om een nulmeting onderzoek naar leefbaarheid, recreatie en toerisme met de bedoeling dat hetzelfde onderzoek over een bepaalde tijd wordt herhaald. De conclusie van dit eerst onderzoek is dat inwoners tevreden over toerisme en recreatie.

Over het algemeen vinden inwoners dat het toerisme nog meer gestimuleerd mag worden. De indruk is dat meer toerisme niet leidt tot meer wrijving tussen bezoekers en inwoners. Aan de andere kant is het ook weer niet zo, dat meer toerisme bijdraagt aan meer onderlinge verbondenheid of mogelijkheden om actief te zijn voor de gemeenschap.

Meedenken en meebeslissen

Er is vertrouwen dat de gemeente het toerisme zal sturen op een schaal die bij Oost Gelre past. Daarbij zou het fijn zijn als inwoners meer betrokken worden bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Want dat kan beter, vindt een derde van de ondervraagden. Wethouder Arjen Schutten: “Dankzij dit onderzoek krijgen we een beter inzicht. Want uiteindelijk willen we twee dingen bevorderen: het goede gevoel bij onze inwoners én de tevredenheid bij onze toeristen. Dat lijkt me een mooie uitdaging.”

Jaarlijks een vervolgonderzoek

“Het is de bedoeling dat we dit onderzoek over een bepaalde tijd gaan herhalen. Op die manier kunnen we zien of de balans tussen positieve en negatieve beleving van toerisme en recreatie goed afgestemd blijft”, aldus de wethouder.

Het onderzoek staat de komende 6 weken op de website van de gemeente en belangstellenden kunnen het downloaden.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-21 14:14:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.