De Achterhoek slaat met de vuist op tafel: 40 miljoen voor de Regio Deal en meer politiecapaciteit

– Benadeeld zijn in de hoeveelheid aan politiecapaciteit, het aandeel proteststemmen bij de provinciale verkiezingen en de conclusie uit het rapport ‘Elke regio telt’ dat politiek Den Haag nauwelijks omkijkt naar de regio’s. Dit alles bovenop de niet-verkregen miljoenen uit de Regio Deal, wil de Achterhoek het er niet langer bij laten zitten: ‘met de vuist naar politiek Den Haag voor de volgende regiosubsidie en voor helemaal het volledige bedrag van 40 miljoen’, voerde voorzitter Mark Boumans aan. “Als we dat bedrag niet krijgen, voel ik me geschoffeerd.”

Tijdens de bijeenkomst van de Achterhoek Raad en de Board groeide de teneur van een teleurstelling naar ontsteltenis over tekortkomingen en de ongelijkheid in de behandeling van de door de Achterhoek gemaakte Regio Deal. Ferme taal werd er gesproken. Het ging ook over de ongelijke verdeling van politieagenten. Veel mensen in de regio voelen zich overgeslagen door het Rijk.

Globaal overheen gelezen

“Er is globaal overheen gekeken en niet gelezen”, zei Boumans over de ingediende Regio Deal. Dat kwam deels doordat de Achterhoek de begeleiding van de aanvraag te globaal had beschreven met als gevolg dat de uitleg niet is gelezen. De manier van doen voor wel of geen deal, vindt de Achterhoek niet te rechtvaardigen.

“Den Haag trekt zich als partner voor de regio terug”

De Regio Deal ziet de Achterhoek als een bevestiging van een partnerschap tussen Rijk en de regio. Bij de laatste keer de één over de ander een oordeel heeft geveld en zich vervolgens terugtrekt wat niet goed is voor de gelijkwaardigheid. Het hekelt de Achterhoek dat bijna de helft van de 284 beschikbare miljoenen euro werd toebedeeld aan grootstedelijke gebieden. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de Regio Deal die bedoeld is voor -de naam zegt het al- de regio’s”, heeft Boumans gezegd, maar de minister, Hanke Bruins-Slot, ziet omgeving Rotterdam en Arnhem-Nijmegen waar de subsidiestromen uit de laatste Regio Deal nu heengaan, ook als op zich staande regio’s. Dat gegeven valt niet te ontkennen, maar de regio’s komen voor andere beschikbaar gestelde overheidsgelden niet of nauwelijks in aanmerking om ‘we’ te weinig stedelijk zijn. Voor de Regio Deal geldt die regel niet en verwerft dat gegeven positie voor de regio’s van het platteland waar een geheel andere problemen aan de orde zijn, dan in stedelijke gebieden.

Gemiste deal ook gemiste investeringen

De vorige keer -deze Regio Deal liep van 2018 tot 2022- kreeg de Achterhoek 20 miljoen van het Rijk. De afspraak is dat de regio nog eens hetzelfde bedrag eraan toevoegt. Dat deed de regio en wel ‘heel royaal’, zei Boumans. Het Achterhoekse bedrijfsleven droeg 25 miljoen euro bij voor tientallen projecten om de Achterhoek leefbaar te houden. Het draagvlak en de betrokkenheid zijn groot, prees Boumans de inzet. Bij het bezoek aan de Achterhoek in januari was de minister Bruins-Slot de eendracht ook opgevallen, had ze nog gezegd. Des te groter is het onbegrip in de Achterhoek nu de opvolgende deal niet door is gegaan. Het gevolg is dat de regio ook de gulle bijdrage uit het bedrijfsleven moet missen. De plannen waren er wel. En die waren het investeren meer dan waard geweest.

Groen polsbandje voor krachtige vuist

De Achterhoek laat het hoofd niet hangen. Ze opteert naar de volgende aanvraag. De Achterhoek wil boter bij de vis en gaat voor een verdubbeling van 40 miljoen euro. Daarover zei Boumans: “We weten dat de taart van Den Haag gedeeld moet worden, maar dan moeten ze die maar groter maken. Voor hen is de 40 miljoen een schijntje van een druppel op een gloeiende motorkap.”

Mirjam Koster van de Achterhoek Board -een samengesteld college uit Overheid, Organisaties en Ondernemers- zei namens dit bestuur dat er een stevige lobby naar Den Haag nodig is. De Achterhoek denkt daarvoor op te trekken met Twente. “We zetten alles in op de volgende Regio Deal. Er liggen genoeg rapporten over dat de regio is onderbedeeld en daarmee miskent. We willen geen Randstad Deal, maar een werkelijke Regio Deal”, sprak ze stevig. Ze overhandigde bij die woorden een groen festivalbandje aan Mark Bouman en deed die bij hem om. “Deze delen we aan elk Kamerlid uit om met de vuist uit de Achterhoek op tafel te komen.”

Niet verengen

Vanuit de Achterhoek Raad kreeg de Board mee, niet alle problemen en ongelijkheid te verengen naar de Regio Deal. Het is ook de politiecapaciteit, de aanrijtijden, ondermijning door drugscriminelen en het gegeven dat het aantal agenten inherent is aan het aantal arrestaties wat aan de orde moet komen. Daarvoor nam maandagavond de Achterhoek Raad unaniem een motie aan.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-04-05 13:02:18


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.