Contactgroep Zwolle ziedend over evaluatierapport eerste tender zonneparken

– Gemeente Oost Gelre gaat geen nieuwe tenders meer uitgeven voor de aanleg van zonneparken. Wethouder Bart Porskamp verklaart dat er in de regio 96 procent in de ontwikkelingsfase zit. De honderd procent is snel bereikt. “De afgesproken RES-doelstelling voor Oost Gelre halen we. De focus zal nu op wind gaan liggen om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn.” Contactgroep Zwolle reageert ziedend op de gehouden evaluatie. “De evaluatie is voor de RES (gemaakte afspraken voor Regionale Energie Strategie). Dit snel evalueren om vervolgens verder te gaan met windmolens?”

Het zonnepark aan de Hegemansweg is nog gewoon weiland en aan de Berkenhofweg (Zomereiken) is ook nog niets te zien, terwijl de omgevingsvergunningen voor de plannen in buurtschap Zwolle verleend zijn. Op 20 november 2020 gaf het college van B en W de vergunning voor Hegemansweg nadat de raad een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ afgaf en een half jaar later op 9 juli 2021, gebeurde dat voor de Berkenhofweg. Plus er liggen drie vergunde zonneparken aan de randen van de buurtschap in de gemeente Berkelland: aan de Boksveenweg, Wennink-zuid en Vogt langs de N18 nabij bedrijventerrein de Laarberg. In totaal komt er rond Zwolle 90 hectare aan zonnepanelen te liggen. Op de Boksveenweg na, is er nog geen ontwikkeling zichtbaar of enigszins merkbaar.

Wat is er geëvalueerd?

Roy te Boome, voorzitter van de Contactgroep Zwolle: “We vragen ons af werkelijk af wat de gemeente geëvalueerd heeft. De tender is niet afgerond: de parken zijn nog niet opgeleverd. Het 50 procent lokaal eigendom komt niet van de grond. Gemeente Berkelland heeft dat deel in het participatieproces al losgelaten. En ook wij horen helemaal niets over het obligatiefonds dat voor financiële- en burgerparticipatie in Oost Gelre. En er bestaat nog steeds geen enkel draagvlak voor Zomereiken en Hegemansweg in Zwolle. De contactgroep heeft een zienswijze ingediend en heeft een alternatief voorstel gedaan. Dat voorstel krijgt de steun van ondernemers van de Laarberg. Maar er is niets mee gedaan. Oost Gelre walst gewoon over ons heen.”

Evaluatie met Zwolle beloofd

Te Boome is ziedend. Langzamerhand zijn er genoeg signalen afgeven aan de politiek en de ambtenaren in de twee gemeentes. “Je kan komen praten, je kan input geven. We hebben brieven geschreven en met documenten onderbouwd voor betere oplossingen voor de energietransitie. Alsof dat ons werk is? Maar ze doen er niets mee. En nu deze evaluatie. Ze hebben er geen burger uit Zwolle bij betrokken, terwijl toenmalig wethouder Marieke Frank ons dat heel duidelijk beloofd heeft”, zegt Te Boome met grote verontwaardiging. Er zijn geen voorstellen met ons gedeeld en in de evaluatie staat geen vermelding dat burgers zijn gehoord.”

Van alle kanten benadeeld

“In Zwolle voelen we ons van alle kanten benadeeld.” Te Boome legt uit dat de Contactgroep Zwolle zelf geen partij kan zijn voor de evaluatie en ook niet zomaar drie mensen kan aanwijzen voor een evaluatie, waar de gemeente om gevraagd heeft. De Contactgroep Zwolle is niet tegen zonne-energie en is ook niet tegen de boeren die hun grond verpachten of verkopen. “Drie individuen spreken, vinden wij als Contactgroep geen recht doen aan de impact die de zonneparken al hebben gehad binnen de Zwolse gemeenschap en de ruimtelijke gevolgen. We vragen ons af: met wie heeft het college geëvalueerd.” De Contactgroep Zwolle heeft de gemeente nog gevraagd het evaluatieproces te heroverwegen en met een vorm te komen die recht doet aan de impact die de zonneakkers hebben voor de inwoners. De komst van de zonneparken splijt de bevolking, hetgeen te merken is bij de Mei-kermis en de Zwolse kermis.

Kans dat verdienmodel geploft is

De Contactgroep Zwolle vreest dat het kleine beetje draagvlak dat er was, nu echt helemaal weg is. De impact van ‘de spiegels’ werd ietwat verzacht door financiële compensatie, het Naoberfonds, en door financiële participatie: je kan obligaties kopen zodat lokale inwoners mee kunnen delen in de financiële winst van de projecten. Meer dan 8 procent is Zwolle beloofd. Het Naoberfonds is een vergoeding tegen een verpest uitzicht. Inwoners zien het als omkoping want je mag dan niet meer tegen de aanleg zijn. “De wethouder in Berkelland heeft de financiële participatie laten vallen en dit gaat ook gebeuren in Oost Gelre”, vreest Te Boome. “De kans is dat het verdienmodel van het zonneproject van Sunvest en AGEM aan de Berkenhofweg in elkaar ploft. Het obligatiefonds is de pijler voor burgerparticipatie, maar er is nog helemaal niks.” Hoe de Hegemansweg ervoor staat, weet niemand in Zwolle.

De Contactgroep Zwolle heeft het evaluatierapport niet ontvangen, maar moest om deze vragen. “Aan alle kanten wordt geschoven met geld en inspraak. “Het Gelders Genootschap heeft een negatief advies gegeven voor de aanleg van het zonnepark aan de Hegemansweg. Het ligt dicht bij het natuurgebied Zwillbrocker Ven, de Leemputten en in een vogelgebied. Oost Gelre heeft dat weerlegd met de noodzaak voor grootschalige energie-opwek. Daarnaast heeft Oost Gelre de inspraakmogelijkheid verkleind omdat het teveel aan ambtelijke uren kost. We kunnen dit onderwerp ook niet agenderen. De gemeenteraad kan het niet goed controleren omdat CDA en VVD de meerderheid hebben en bij de ingezette koers blijven. Per slot van rekening komen er geen struiken omheen voor landschappelijke inpassing aan de Berkenhofweg. Daar is geen geld meer voor, maar wel om de Grolse Linie te benadrukken. Daar kijken inwoners dan tegen aan.”
De Contactgroep Zwolle verwacht om deze redenen dat ‘de oren gaan hangen naar de ontwikkelaars, terwijl de gemeentes zeggen lokaal eigendom te willen stimuleren’. “De gemeente heeft een participatieplan aan toegevoegd, maar voert het zelf niet uit. Deze evaluatie slaat nergens op. Zo creëer je weerstand en agressie bij burgers. Dan is het niet gek dat Zwolle en Holterhoek op tractors naar een vakantieborrel bij Welgelegen togen. Deze evaluatie heeft maar één doel en dat is de RES. Tender afsluiten en door naar windmolens.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-09-04 15:45:44


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.