Boeren naar raadhuis Winterswijk, raad keert zich tegen stikstofbeleid

– Een dertigtal boeren was donderdagavond met hun trekkers bij het raadhuis in Winterswijk als steunbetuiging aan de gemeenteraad in Winterswijk, die zich afzet tegen de landelijke stikstofmaatregelen. “Het is ordelijk verlopen, een compliment voor de agrariërs”, reageerde wethouder Wim Wassink tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De raadsleden zaten als gevolg van een coronageval niet in de raadszaal, maar achter hun laptops thuis, want het was een digitale vergadering geworden. Daarin kwam een motie van de partijen CDA, Voor Winterswijk en Morgen over ‘realistisch natuurbeleid’ aan de orde.

‘Onhaalbaar in Winterswijk’

Het draaide om de vermindering van de uitstoot van stikstof, zoals ‘Den Haag’ wil. “De landelijke doelstelling van 74 procent kritische depositiewaarde is onhaalbaar in Winterswijk”, stelde CDA-raadslid Wim Elferdink. “Het landelijk plan voor onteigening is draconisch. Met 74 procent is iedere ontwikkeling in Winterswijk onhaalbaar. Het landelijk beleid is onacceptabel.”

Er wordt in de motie, die met een meerderheid van de raad werd aangenomen, gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak in samenspraak met natuurorganisaties, provincie en waterschap. Wethouder Wim Wassink werd opgedragen de motie onder de aandacht te brengen bij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de fracties in de Tweede Kamer.

Elferdink wees nog op de stikstof vanuit het naburige Duitsland. “Die is hoger dan de kritische depositiewaarde hier en dat er iets moet gebeuren, dat snappen de boeren ook. Laten we daarom kiezen voor die gebiedsgerichte aanpak waar de natuurorganisaties ook achter kunnen staan”, aldus het CDA-raadslid.

Zie ook: ons dossier over stikstof

Geschreven door Domien Esselink, Omroep Gelderland op 2022-06-30 20:31:09


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.