Bermpalen, straatbord met gedragsregels en alcoholverbod rond station Aalten moeten overlast tegengaan

– Gemeente Aalten neemt verdere maatregelen tegen overlast die omwonenden in het stationsgebied ervaren. Het gaat om het plaatsen van een straatbord met gedragsregels en wordt het een aangewezen ‘APV’-gebied waar het verboden is alcoholische dranken te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken bij je te hebben. Dat is volgens burgemeester Anton Stapelkamp nodig zodat politie en andere handhavers sneller kunnen optreden tegen overlast.

Het gaat om groepen jongeren van wisselende samenstelling, zegt Stapelkamp. “De overlast heeft zelfs een gevoel van onveiligheid doen ontstaan en dat willen we wegnemen.” Maar de problemen laten zich niet feitelijk vertalen in de politiecijfers als dat er vorig jaar twee strafbare feiten gebeurd zijn met drugs.

De overlast rond het station en de aanliggende straten varieert: van geluidsoverlast door muziek en auto’s, racen met auto’s door de straten, vandalisme en achtergelaten afval. Er is ook sprake van intimiderend gedrag, maar dat is niet feitelijk aantoonbaar gebleken.
De Aaltense gemeenteraad stelde de problemen in het stationsgebied eind vorig jaar aan de kaak na diverse meldingen. Raadsleden spraken van een ‘unheimlich gevoel’ en intimiderend gedrag die passanten en omwonenden ervaren. In die week van de raadsvergadering bood de buurt ook een petitie aan over het gedrag van de jongeren waar de overlast uit voortkomt in het gebied.

Daarna is Stapelkamp met jongerenwerkers van Figulus en de politie met de buurt in gesprek gegaan. “We hebben goede constructieve gesprekken gehad en we hebben nog steeds een goed contact met omwonenden. Overlast met drugs is er niet of nauwelijks. We hebben in december een open brief aan alle ondertekenaars van de petitie gestuurd met de oproep meldingen aan ons te doen. En er is direct extra toezicht in de omgeving van politie en boa’s ingesteld zodat we voldoende aanwijzingen en bewijzen kregen om passende maatregelen te nemen.”

De Landbouwstraat gaat over in een fiets-wandelpad. Door de plaatsing van bermpalen kunnen auto’s er definitief niet meer inrijden. – Foto: Eveline Zuurbier

In het verlengde van de stationsstraat ligt de Landbouwstraat waaraan het Christelijk Schaersvoorde College. Stapelkamp zegt over het stationsgebied dat dit het drukste gebied in Aalten is waar veel mensen ‘rondhangen en meldt: “De bewoners geven aan dat zij geen moeite hebben met een zogenaamde hangplek voor jongeren – de locatie is op zich zeer geschikt- maar willen begrijpelijkerwijs geen overlast. Ze hebben menigmaal naar ons toe uitgesproken de inzet van meer politie in het gebied zeer te waarderen.”

De rij afvalbakken pal tegenover de school. – Foto: Eveline Zuurbier

Fysieke maatregelen en APV

Aanvankelijk zei burgemeester Stapelkamp de overlast met hulp van meer jeugdwerkers te kunnen beteugelen en zei daarbij dat hij de problemen eerst meer in kaart wilde hebben. Na het schouwen met buurtbewoners, politie en gemeentemensen besloot het college fysieke maatregelen te nemen. “De Landbouwstraat is voor autoverkeer een doodlopende straat. De straat gaat over in een fietspad. Hier hebben we bermpalen neergezet om het hard optrekken en erin te rijden met auto’s te voorkomen”, aldus Stapelkamp. Er zijn meer afvalbakken geplaatst en extra straatverlichting. “Er komt een bord met gedragsregels ‘welkom! Houd rekening met de buurt’ met een korte opsomming van gedragsregels. En het gebied wijzen we aan als gebied aan waar alcoholgebruik of bij zich te hebben niet is toegestaan. Er geldt een APV (red: Algemene Plaatselijke Verordening waar samenscholing en ongeregeldheden, hinderlijk gedrag, geluidshinder en verwerpen op en aan de weg verboden zijn).

Boetes uitgedeeld

Ook word ingezet op een persoonlijke aanpak van de hoofdrolspelers binnen deze jongerengroepen, maar moet nog verder onderzocht worden welke maatregelen voor de ‘spelers’ genomen kunnen worden. Dossiervorming is van groot belang. Diverse boetes en waarschuwingen zijn inmiddels uitgedeeld.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-02 15:58:06


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.