Berkelland ontvangt 2 miljoen van Rijk voor woningbouw

– De gemeente Berkelland heeft als eerste plattelandsgemeente een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is een subsidie om bij te dragen in onrendabele toppen van betaalbare woningbouw. De gemeente Berkelland heeft een gecombineerde aanvraag gedaan voor de woningbouwplannen in Ruurlo (Leusinkbrink-Zuid), Borculo (RWZI) en Neede (Rapenburg). Naast de toegekende bijdrage van het Rijk heeft ook de provincie Gelderland een bijdrage toegezegd van 352.000 euro. Vandaag heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt dat de gemeente Berkelland 2 miljoen euro ontvangt voor project RuNeBo.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Wat een topresultaat! Dit is natuurlijk een mijlpaal voor Berkelland, maar tegelijk voor de hele Achterhoek. We zetten echt stappen om de Rijksgelden voortaan beter beschikbaar te maken voor onze mooie regio”.

Gemeente Berkelland kondigde een opgave aan voor de realisatie van 875 nieuwe woningen tot 2030 in de gemeente. Onder andere hoge bouwkosten zorgen ervoor dat plannen met vooral betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen niet eenvoudig te realiseren zijn. Dit terwijl ze voor de jeugd en senioren hard nodig zijn. Dan creëer je doorstroming, zodat de gezinnen aan bod komen, aldus de kijk van Berkelland op de woningbouw en de vraag naar woningen binnen de gemeente.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Het was een grote uitdaging voor plattelandsgemeenten om een Woningbouwimpuls-aanvraag in te dienen. We moeten namelijk een plan indienen van minimaal 200 woningen. Onze projecten zijn vaak veel kleiner, en daarmee juist relatief duurder. Minister De Jonge toont aan te willen sleutelen aan de criteria. En de provincie Gelderland ondersteunde dit van harte, zo blijkt ook uit haar bijdrage.”

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat binnen drie jaar na toekenning van de subsidie gestart moet worden met de bouw van de eerste woningen. Van deze drie projecten is de verwachting dat Leusinkbrink-Zuid het eerste plan is dat gerealiseerd gaat worden. Vóór het einde van het jaar hoop Berkelland de planvorming gereed te hebben voor de ruimtelijke procedure.

Om de Berkellandse woningbouwopgave in te vullen, komen er in alle 11 kernen nieuwe woningen.

Wethouder Arjen van Gijssel: “In veel kernen wordt nu al gebouwd, of staat men in de startblokken. In andere kernen (zoals Haarlo, Noordijk en Beltrum) is planvorming bijna klaar. Met de subsidietoekenning voor deze drie sleutelprojecten zijn we er nog niet. De plannen moeten verder vormgegeven worden en ook de gemeenteraad moet nog besluiten om geld beschikbaar te stellen voor de projecten.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-06-20 09:02:01


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.