Asbestdeeltjes gevonden in speelterrein De Miggelt: gemeente laat bodemonderzoek doen

– Maandag 6 maart zijn in de grond van speelterrein De Miggelt in Aalten stukjes asbest aangetroffen. De gemeente is geïnformeerd en heeft direct het terrein afgesloten met afzetlint.

Het speelterrein bestaat uit een gedeelte met speelzand, met een glijbaan en een wiptoestel, en een gedeelte met groen. De asbestdeeltjes zijn gevonden door twee kinderen. Zij waren aan het graven in het zand en troffen in een laag onder het speelzand de stukjes asbest aan.

Vondst niet direct te verklaren

Wethouder Erik Groters: “De woningen op De Miggelt zijn midden jaren tachtig gebouwd. Daarvoor was dit nog weiland, dus de vondst van asbest op deze plek is niet direct te verklaren. Juist een speelterrein moet veilig zijn, dus we nemen direct maatregelen om dat zeker te stellen.”

Het speelterrein is inmiddels met afzetlint afgesloten, het is nu niet meer toegankelijk voor spelende kinderen. Ook is opdracht gegeven aan Milieutechniek Rouwmaat om hier bodemonderzoek uit te voeren. Bij het bodemonderzoek worden sleuven gegraven.

Wethouder Groters: “Zo kan worden vastgesteld of dit een toevallige en eenmalige vondst was, of dat er meer aan de hand is. Pas als we dat weten, weten we ook of en welke vervolgstappen we moeten zetten.”

Buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de vondst en de vervolgmaatregelen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-08 05:51:24


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.