Allereerste kindergemeenteraad zint op leukere speelmogelijkheden in Winterswijk

– Wat doet een volwassen gemeenteraad voor kinderen? Hoe werkt democratie en waarom besluit een gemeente hekken rond het voetbalveld van FC Winterswijk te zetten en moet speeltuin ’t Kreil verdwijnen voor woningen? ‘We willen graag wat te doen hebben in Winterswijk’ en ‘we hebben plannetjes gemaakt’.

De fractie van De Schakel wint met plan voor stormparcours met springfestijn in Vrijheidspark

Voor de allereerste keer in de Winterswijkse politiek was er een kindergemeenteraad bijeen. Leerlingen van groep 7 en 8 van vier basisscholen De Schakel, St. Jozef, de Wilhelminaschool en de Kolibrie gingen met elkaar het debat aan over ‘een zelfbedacht plan voor iets wat zij in Winterswijk willen realiseren’. In een zoveel mogelijk nagebootst volwassen raadsvergadering legden ze elkaars plannen voor. Die gingen over hoe en waar Winterswijk speelmogelijkheden zou moeten creëren.
Wat de kindergemeenteraad heel belangrijk vindt is dat ze voor iedereen gratis moeten zijn en leuk. Spelen moet ook gaan over elkaar ontmoeten vinden ze.

De vergadering werd voorgezeten door burgemeester Bengevoord en er waren een aantal raadsleden en aanwezig om de leerlingen te adviseren over de standpunten. Wethouder Elvira Schepers was erbij om de vragen van kinderen over gemeenteplannen te beantwoorden.

Het doel van de kindergemeenteraad en de nagebootste raadsvergadering van de volwassen gemeenteraad is tweeërlei: enerzijds om kennis te maken met de gemeentepolitiek en hoe democratische besluitvorming werkt en anderzijds wil gemeente Winterswijk kinderen inspraak geven: kinderen zien zaken anders en komen met creatieve plannen die volwassenen niet bedacht zouden hebben. Wethouder Elvira Schepers: “Ik vind het mooi hoe kinderen naar hun leefomgeving kijken en heel super dat ze aandacht daarover voor elkaar hebben en nadenken over hoe zij daar in staan, terwijl wij, volwassenen over hun wereld beslissen.”

Voorbereidingen door griffie en de scholen

De griffie had samen met de vier scholen én de kinderen zelf de kinderraadsvergadering goed voorbereid. “Het gaat er vandaag om wat kinderen zelf belangrijk vinden. Ze maken daarbij kennis over hoe een gemeenteraad werkt, ervaren hoe de democratie in elkaar zit en hoe beslissingen in de gemeenteraad tot stand komen”, zegt Robert Jansen van de griffie.

Robert Jansen van de griffie nam voor de start van het debat de rol van inspreker op zich in de kinderraadsvergadering. Hij sprak zijn zorgen uit over dat er voor jongeren te weinig te doen is in Winterswijk. Vervolgens ging de kinderraadsvergadering daar zelf over debatteren. “Voor elk van de vier scholen zitten vijf leerlingen in een fractie die elk met het door hun school gemaakte plan presenteren. De anderen mogen daar kritische vragen over stellen en vervolgens gaat er gestemd worden voor het beste plan. Dat plan zal daadwerkelijk worden uitgevoerd. Gemeente Winterswijk heeft hiervoor een budget van 5.000 euro beschikbaar gesteld.”

De leerlingen van de vier scholen hadden goed nagedacht. De mogelijkheden om te kunnen spelen, mogen in hun gemeente wel wat leuker georganiseerd worden en bovendien beter toegankelijk zodat elk kind in Winterswijk kan spelen, oordeelde de kindergemeenteraad.

Vier prachtige voorstellen

De St. Jozefschool stelde een spelletjespark voor met een boomhut, een voetbal-en basketbalveldje en met een hut waarin een kast vol spelletjes zou staan zodat iedereen mee kan doen en kan spelen. De Wilhelminaschool vond dat er middelen nodig zijn om een keer zwemmen in Bahia (subtropisch zwembad in Bocholt) mogelijk te maken voor alle groepen van groep 7 en 8 van de vier scholen. “Dat is niet voor iedereen betaalbaar.” Basisschool de Kolibrie Stelde een Cruyffcourt voor. Een duurder plan, maar door een sponsorloop te houden zou het budget verhoogd kunnen worden, waardoor het plan wel door zou kunnen gaan. Basisschool De Schakel stelde een stormparcours voor met een springfestijn op trampolines in het Vrijheidspark. Voor dit projectplan bedachten ze naam ‘Night Sight’ naar hoe de oehoe in het park naar iedereen omkijkt.

PvdA-raadslid Max van Eck brengt de beslissende stem uit. De Schakel is winnaar. – Foto: Eveline Zuurbier

Motie in aanstaande gemeenteraad

Omdat er voor al de vier plannen hetzelfde aantal stemmen waren, moesten de aanwezige volwassen raadsleden een beslissende stem uitbrengen. Dat deed PvdA-raadslid Max van Eck. “Omdat het volgende plan ieder kind in Winterswijk wat aan zal hebben en ook binnen de begroting past, kiezen wij voor Night Sight als de winnaar. En ik ben nog niet klaar. Want als er één ding duidelijk is geworden, is dat jullie allemaal vinden dat speeltuintjes, schoolpleinen verbeterd en leuker moeten worden. We hebben besloten om in de grote-mensenraad met een motie te komen. En dat is een oproep aan de mensen die het mogelijk gaan maken om speeltuinen te verbeteren, nieuwe speelmogelijkheden te creëren en toestellen of zoiets als een voetbal- en basketbalcourt aan toe te voegen. Dat doen we volgende maand al.”

Burgemeester Bengevoord zei met de voorzittershamer in de hand: “aldus besloten.” Hij wil een vervolg geven aan de kindergemeenteraad een vervolg geven door dit elk jaar te doen en wellicht een kinderburgemeester te benoemen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-06-16 09:29:14


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.