Achterhoekers moeten in de toekomst meer grip krijgen op de eigen energievoorziening

– Er is grote onrust op de energiemarkt. De Achterhoekse maatschappelijke organisatie Agem wil versneld de volgende stappen zetten in het organiseren van energielevering tegen kostprijs. Het doel is om als Achterhoekers in de toekomst meer grip te krijgen op de eigen energievoorziening. Eind september is de Coöperatie Streekenergie Grootzakelijk UA officieel opgericht.

Consumenten hebben geen grip op de energieprijs. Steeds meer huishoudens en bedrijven kunnen hun energierekening niet meer betalen. Dit komt doordat de marktprijs voor alle energie wordt beïnvloed door de situatie in de wereld. De stroomprijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dit geldt gek genoeg ook voor de prijs van hernieuwbare (groene) energie.

De energiemarkt nu

Het opwekken van hernieuwbare energie, uit bijvoorbeeld wind en zon, kan goedkoper dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Toch moet er op dit moment voor alle energie dezelfde hoge prijs betaald worden. Energieproducenten en -leveranciers maken daardoor buitensporige winsten op hernieuwbare energie. Vaak zijn dit commerciële partijen met aandeelhouders die gaan voor winstmaximalisatie. Tegelijkertijd zitten veel particulieren en ondernemers met de handen in het haar, in onzekerheid of zij volgende maand de energierekening nog kunnen betalen.

Op korte termijn kan de landelijke overheid hier iets in betekenen door bijvoorbeeld prijsplafonds met energieleveranciers af te spreken. Echter, Agem gelooft in een betere structurele oplossing voor de toekomst.

Energie tegen eerlijke kostprijs

Door samen hernieuwbare energie op te wekken én af te nemen wordt een lokale energiegemeenschap gecreëerd. Daarin betalen de deelnemers van de energiegemeenschap de eerlijke kostprijs en worden zo onafhankelijker van de markt en de marktprijs.

Energie leveren tegen kostprijs kan alleen als je zelf genoeg hernieuwbare energie opwekt op het moment dat de energie ook verbruikt wordt. Is er meer energie nodig dan in de lokale gemeenschap opgewekt wordt? Dan moet er energie bijgekocht worden. Bij voorkeur via een andere, lokale energiegemeenschap, die ook tegen de eerlijke kostprijs levert. Als daar niet genoeg energie beschikbaar is, als het echt niet anders kan, van de markt tegen de marktprijs. In drie stappen voor de hele Achterhoek.

Voor de Achterhoekse gemeenten

Op 1 januari 2018 is Agem gestart met het in de praktijk brengen van dit model voor de Achterhoekse gemeenten. De gemeenten zijn zelf eigenaar van Agem Gemeentelijke Energie (AGE) BV en leveren de energie die zij zelf opwekken op hun eigen opweklocaties aan zichzelf op de momenten dat zij deze energie ook verbruiken. Hiervan brandt bijvoorbeeld de straatverlichting, de stoplichten en de verlichting in openbare gebouwen.

Voor Achterhoekse Grootzakelijke afnemers

Op 20 september 2022 is de Coöperatie Streekenergie Grootzakelijk UA opgericht. Momenteel kunnen bedrijven met een grootverbruikersaansluiting of meerdere kleinverbruikersaansluitingen (multisite-bepaling) zich aanmelden om lid te worden van deze coöperatie. Hiermee worden deze bedrijven lid en dus mede-eigenaar van de coöperatie en kunnen zij in de toekomst ook zelf Streekenergie aan zichzelf gaan leveren.

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-10-05 08:02:06


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.