Achterhoek rondt als eerste Regio Deal succesvol af: minister doet nog geen toezegging voor nieuwe deal

– In 2019 sloot de Achterhoek een Regio Deal met het Rijk voor een periode van drie jaar om samen te werken aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers. Dit alles om de brede welvaart te bevorderen. Nu rondt de Achterhoek als eerste regio in Nederland deze samenwerking succesvol af. Verantwoordelijk minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, kwam naar de Achterhoek om te ervaren wat de deal Rijk en Regio heeft gebracht. De Achterhoek hoopt op weer een nieuwe regiodeal: de kans is groot doordat de Achterhoek heeft laten zien in wat er allemaal in beweging is gebracht.

Of de Achterhoek de gevraagde 40 miljoen euro voor de Regio Deal krijgt, is nog de vraag. Er zijn veel meer regio’s die een deal hebben aangevraagd en de minister heeft slechts 283 miljoen euro te verdelen voor het totaal van 700 miljoen dat aangevraagd is. Hanke Bruins Slot deed ook geen enkele toezegging. Wel dat alles op dezelfde meritus beoordeeld wordt, dus over dit maal een keer ernaast grijpen omdat het de Achterhoek vaker gelukt is de regiodeal binnen te halen, is geen sprake, zo legde ze het in Winterswijk uit waar ze onder meer het Grensland College bezocht. Die opleiding zit in het raadshuis van de Winterswijkse gemeenteraad.

“De Achterhoek staat bij mij bekend als de streek waar je scholder an scholder staat. Dat heb ik vandaag ook gezien: Het groene hart dat leeft voor de Achterhoek, het hoofd dat de goede ideeën levert en de vele handen die het samensmeden. Het is écht knap dat met de deal die 2019 is gestart 86 projecten zijn gestart en dan is het mooi om te horen dat die ook nog doorlopen. Hier worden de kansen die je hebt als regio gepakt en daar wordt sterk aan samengewerkt”, zei de minister.

86 projecten

Maar liefst 86 projecten gingen van start ondersteund met wat heet ‘de Regio Deal’ en bijdragend aan de Achterhoek Visie 2030.
Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en vicevoorzitter Achterhoek Board: “Met De Regio Deal Achterhoek hebben we laten zien dat de manier van samenwerken in de Achterhoek de beste investering is voor het Rijk om euro’s te laten renderen. De bereidheid voor cofinanciering vanuit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is hoog; met ruim 70 procent ver boven de geëiste 50 procent. Daarbij zijn we ook nog eens de eerste regio in Nederland die haar deal succesvol afrondt.” De focus in de Regio Deal lag op grote opgaven zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de transitie in de landbouw. Hiervoor zijn veel projecten geïnitieerd en mooie resultaten behaald. En dat alles binnen de gestelde termijn.

Mirjam Koster-Wentink, bestuursvoorzitter Graafschap College en vicevoorzitter Achterhoek Board: “Bij sommige regio’s kwam het geld van de Regio Deal binnen en moesten de ideeën nog worden bedacht; bij ons was het andersom – de grote lijnen waren er allemaal al.”

Ontvangst bij de Uuthuuskes, met vlnr Els Birkenhäger, Peter van ’t Hoog, Mark Boumans en Ted Kok, allen vanuit de 8RHK Board, Dick Schierboom (provincie Gelderland) en minister Hanke Bruins Slot. – Foto: Regio Achterhoek

Tour door de Achterhoek

Tijdens het werkbezoek van de minister werden verschillende met de RegioDeal ondersteunde projecten bezocht. Per bus ging de tour door de Achterhoek om met initiatiefnemers van vooraanstaande innovaties in gesprek te gaan. Zoals langs de circulair gebouwde Uuthuuskes, die jongeren een fijne flexwoonplek in de Achterhoek bieden, Zonvarken dat met maximaal dierenwelzijn en minimale CO2 uitstoot circulaire landbouw biedt, het Grensland College waarmee hbo-onderwijs ín de Achterhoek wordt geboden en het Smart Business Centre, ook wel CIVON, waar verdergaande digitalisering en ontwikkeling van de slimme maakindustrie met bedrijven en studenten gebeurt. Gedeputeerde

Peter van ’t Hoog, die de minister vandaag vergezelde: “De Achterhoek heeft laten zien dat ze goed en snel resultaten behaalt, mede dankzij de hoge financieringsbereidheid van de partners en de volwassen samenwerking. In de Achterhoek is er ruimte voor experimenten en weten ze wat delen in geluk is.”

Vervolg

Ook voor de toekomst staat de regio klaar met een koker vol plannen. Voorzitter van de Achterhoek Board Mark Boumans: “In een tijd waarin de kloof tussen stad en platteland lijkt toe te nemen, heeft juist de Regio Deal laten zien een positieve impact te hebben. Niet alleen vanwege de goede resultaten en de vooruitgang in de regio, ook met de toegenomen samenwerking tussen Rijk en regio. Wat ons betreft een formule om blijvend op in te zetten.”

In november afgelopen jaar diende de regio een nieuwe aanvraag in bij het Rijk voor de inmiddels alweer vierde uitgave van Regio Deals. In februari maakt het Rijk bekend met welke regio’s toegewerkt wordt naar een nieuwe Regio Deal.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-01-23 19:01:55


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.