Achterhoek roept op de betaalbaarheidsgrens nieuwbouwwoningen niet te verhogen naar 390.000 euro

– De Achterhoek vindt dat de grens voor een betaalbare woning in de streek niet boven de 350.000 euro mag stijgen. Dat zou de Achterhoek een stuk minder aantrekkelijker maken voor jongeren of starters die hier willen leven en werken. Ongewis is of de bouw nog voor die prijs betaalbare woningen kan bouwen als er eisen zoals duurzaamheid, klimaatvriendelijk en levensloopbestendig overeind blijven staan.

Op 25 oktober maakte minister De Jonge bekend dat de betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen in 2024 stijgt van 355.000 euro naar 390.000 euro, onder druk van hogere kosten in de bouwsector. De Achterhoek vindt dat geen goed signaal en wijst de minister op het belang van 355.000 euro als grens, voor het toevoegen van woningen tot 2030 volgens de Woondeals.

Voorzitter Wonen & Vastgoed 8RHK ambassadeurs, Arjen van Gijssel: “Het kan niet zo zijn dat onze (potentiële) inwoners de dupe worden van een consumentenprijsindex, met als gevolg geen betaalbaar dak boven het hoofd. Juist de belangrijke groep huizenzoekers in de lagere en middeninkomens, jongeren en starters hebben wij hard nodig om onze werkgelegenheid op peil te houden. 355.000 Euro was al een forse grens, maar gaf landelijk aan zowel de markt als overheden duidelijkheid en perspectief. Wij roepen de minister daarom op om eenduidig beleid te voeren. Stop met de indexering van de betaalbaarheidsgrens.”

‘Verkeerde prijsregulering’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft afspraken gemaakt in het reguleren van de nieuwbouwprijzen, zodat mensen met lage inkomens en middeninkomens aanvaardbare woonlasten zouden krijgen. Van Gijssel: “Natuurlijk kunnen we goedkopere huizen bouwen, maar je wil als overheid in overeenkomsten met ontwikkelaars ook duidelijkheid uitstralen. De aankondiging van de stijging staat daar recht tegenover en is de verkeerde vorm van prijsregulering. Met de ophoging van de grens met 10% wordt een huis kopen onbetaalbaar voor een grote groep huizenkopers, juist de groep die we willen helpen. Natuurlijk stijgen de prijzen, maar laten we dan vooral inzetten op meer betaalbare bouwconcepten (kleiner, compacter). En voor starters streven we naar huizen van maximaal 250.000 euro.” Om een huis van de nieuw gestelde prijs te kunnen kopen, is een (gezamenlijk) dubbel modaal inkomen nodig.

‘Nauwe samenwerking voor verlagen landelijke woondruk’

Om de wooncrisis het hoofd te bieden, wil de Achterhoek woningen toevoegen die passen bij de behoefte in de regio. Met het Rijk en de provincie zijn in de Woondeal afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, voor de lange termijn heeft de regio een achterliggend geambieerd doel van 11.500 woningen. Van Gijssel: “We werken nauw samen in de regio met deelnemende organisaties in de woon- en bouwsector, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de grote opgave voor betaalbare woningen in de vele kernen die we tellen te realiseren. Meerdere malen hebben we bij het Rijk kenbaar gemaakt dat we daarvoor ook wat terug verlangen. Een fijnmazige aanpak als wederkerigheid uit Den Haag om regio’s als de onze tegemoet te komen in het samen aangaan van de landelijke woondruk. Minister Hugo de Jonge gaf tijdens het Lentefestival in Den Haag (het jaarlijkse lobbymoment van de Achterhoek met kamerleden) aan dat hij graag de Achterhoekse ‘magic’ in het oplossen van de woningbouwpuzzel wil gebruiken om de klus in de rest van Nederland mogelijk te maken. Ook nu delen wij graag onze inzichten daarin.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-11-03 11:32:59


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.