Achterhoek als eerste positief advies op convenant Regio Deal

ACHTERHOEK – Op 19 juni heeft de Achterhoek als eerste regio in tranche vijf, positief advies van diverse ministeries gekregen op het convenant voor de uitvoering van de Regio Deal ’Hoger springen, krachtiger landen’. Na de toekenning van 25 miljoen euro door het Rijk in februari zijn in het convenant nadere afspraken gemaakt over de aanpak en resultaten.

In het convenant -opgesteld door de Achterhoek Board en het Rijk- is opgenomen dat de Achterhoek werkt aan drie programmalijnen; leefbare gemeenschappen, toekomstige arbeidsmarkt en duurzame economie. Elf springplanken beschrijven de aanpak en resultaten. Zo richt de regio zich bijvoorbeeld op verbeteringen in de zorg, het aan het werk helpen van mensen en op vernieuwingen in de woningbouw.

Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “Daarmee zetten we bewust in op een brede aanpak, van gezondheid voorop tot innovatief bouwen. Zo kunnen we integraal aan onze opgaven werken om de brede welvaart in de Achterhoek te vergroten en innovatieve projecten voor Nederland te ontwikkelen”.

Helga Witjes, gedeputeerde provincie Gelderland: “Als provincie verbeteren we met deze sterke regionale samenwerking de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners én ondernemers. Dat zijn voor ons belangrijke doelen, waar we dan ook graag aan meedoen.”

Nadat alle handtekeningen door de bewindspersonen en bestuurders zijn gezet, start de uitvoer van de Regio Deal naar verwachting in september dit jaar. De deal loopt tot en met 2028. Dit betekent dat alle projecten uiterlijk in 2028 afgerond moeten worden. Mark Boumans: “Gezien de ervaringen bij de eerste Regio Deal is er alle vertrouwen dat deze samenwerking een succes wordt en ook deze tweede deal tot mooie resultaten in de Achterhoek gaat leiden.”

Meer over de uitvoering is te lezen op: https://8rhk.nl/tweede-regio-deal/.

Regio Deals

Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Voor deze vijfde tranche heeft het Rijk een bedrag € 384,6 miljoen beschikbaar gesteld voor in totaal 20 nieuwe Regio Deals in Nederland en twee in Caribisch Nederland.

De Achterhoek Board heeft de Regio Deal ‘Hoger springen, krachtiger landen’ voorbereid en tot stand gebracht in samenwerking met het Rijk. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van provincie Gelderland.

Lees meer over Regio Deals op www. elkeregiotelt.nl

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-06-21T07:14:54+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.