Aantal zonnepanelen blijft in de Achterhoek achter ten opzichte van de rest van Gelderland

– In de provincie Gelderland hadden huishoudens in 2021 gemiddeld 4,4 keer zoveel zonnepanelen als in 2016. Dat is net iets meer dan het landelijk gemiddelde van 4,3. Met name in Rozendaal, Doesburg, Elburg en Scherpenzeel ging men hard aan de slag met het opwekken van zonne-energie. Wageningen en de gemeenten in de Achterhoek blijven daarentegen wat achter. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan op basis van CBS-cijfers.

In Rozendaal ging het gemiddelde aantal zonnepanelen per huishouden keer 8,2: van 0,59 in 2016 naar 4,83 in 2021. Daarmee is Rozendaal ook de gemeente met de meeste panelen per huishouden van heel Nederland. In Doesburg, Elburg en Scherpenzeel nam het aantal zonnepanelen met respectievelijk een factor 7,6, 7,4 en 7,1 toe. In Wageningen, de gemeente met de kleinste stijging, gaat het om een factor 3,1. Alsnog een enorme toename ten opzichte van vijf jaar geleden, maar wel wat minder sterk dan in de rest van de provincie. De gemeenten in de Achterhoek scoren grofweg tussen de 3,3 en 4.

Minste zonnepanelen in Arnhem

In absolute zin hebben woningen in Rozendaal dus de meeste zonnepanelen. Opmerkelijk genoeg stond de villagemeente in 2016 nog op plek 26 van de 51 Gelderse gemeenten: er is dus een flinke inhaalslag gemaakt. Destijds hadden inwoners van Oost Gelre de meeste zonnepanelen. Die gemeente is inmiddels afgezakt naar plek 9.

Wat betreft de absolute aantallen per huishouden staat de gemeente Arnhem juist onderaan, gevolgd door Nijmegen en Wageningen. Dat is goed te verklaren doordat dit de meest stedelijke gemeenten zijn, met relatief veel appartementen. Bewoners van een appartement hebben logischerwijs geen eigen dak en dus niet de keuze om eigen stroom op te wekken.

Grote regionale verschillen

In heel Nederland nam de populariteit van zonnepanelen de afgelopen jaren een enorme vlucht. Toch zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo valt op dat de toename van zonnepanelen in het Noordoosten en Zeeland wat tegenvalt ten opzichte van de rest van Nederland. Noord-Brabant doet het daarentegen juist uitzonderlijk goed. Hier nam het aantal panelen per huishouden toe van 0,42 in 2016 naar 2,28 in 2021 (keer 5,4 dus). Dat lijkt volgens Zonneplan te maken te hebben met een combi van een relatief hoog gemiddeld inkomen en relatief weinig hoogbouw ten opzichte van de Randstad.

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-11-15 10:51:28


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.