Aalten zegt voorlopig ‘nee’ tegen nieuwe zonneparken

– Aalten staat voorlopig geen nieuwe zonneparken meer toe. Uit een inventarisatie die de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat er geen noodzaak is om zonneparken op landbouwgrond aan te leggen. De gemeente wil nu vol gaan inzetten op zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken.

Uit een onderzoek van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) blijkt dat er in de gemeente genoeg kansen liggen om zonnepanelen op daken te realiseren.

LTO denkt dat er 36 GWh opgewekt kan worden met zonnepanelen op agrarische bedrijfsdaken en ook de AGEM ziet extra mogelijkheden voor zonnepanelen op niet-agrarische bedrijfsdaken.

‘Geen noodzaak’

“Met de nieuwe hogere windmolens die in de toekomst in windpark Hagenwind komen en 88GWh gaan opwekken, is er voorlopig geen noodzaak voor de aanleg van zonnevelden”, zegt wethouder Erik Groters. Voor de geprojecteerde zonnevelden, waarvoor Liander reeds toestemming heeft verleend, wordt er geen vergunning meer afgegeven.

Daarnaast speelt mee dat het huidige elektriciteitsnet geen mogelijkheden biedt om grootschalige zonneparken aan te sluiten. “Tennet en Liander hebben wel plannen voor het verzwaren van het net, maar daadwerkelijke aanpassingen zullen nog jaren op zich laten wachten”, aldus Groters.

“Samen met Liander gaan we kijken waar we de focus leggen en kabels de grond in kunnen om grootschalige zonnepanelen op daken te realiseren.”

‘Slag om de arm’

De Achterhoek heeft in de Regionale Energie Strategie (RES) afgesproken dat het in 2030 1,35 Terawattuur (TWh) wil gaan opwekken met hernieuwbare energie uit wind en zon. Door niet meer mee te werken aan zonnevelden op landbouwgrond denkt Aalten alsnog voldoende aan deze doelstelling te kunnen bijdragen.

“Er is gekeken naar de verwachte vraag aan energie in de gemeente Aalten in 2030 en 2050”, zegt Groters. “Met de nodige slagen om de arm kan worden gesteld dat het realiseren van het RES-bod in 2030 voor Aalten een overschot realiseert ten opzichte van het verbruik.”

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, Omroep Gelderland op 2022-09-30 09:15:55


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.