Aalten vult de pot voor startersleningen aan met 750.000 euro

– De pot voor startersleningen voor huizenkopers die zelf niet voldoende hypotheek kunnen krijgen voor de aanschaf van hun eerste huis, wordt in die gemeente Aalten aangevuld met 750.000 euro. Hiermee kan de gemeente 30 starters aan hun eerste koopwoning helpen. Gemeente Aalten ziet een toename in het aantal aanvragen. Dit jaar (meting tot 1 augustus) zijn er alleen al elf aanvragen ingediend.

Het college nam dit besluit na een evaluatie en heeft dit besluit aan de gemeenteraad medegedeeld. Aanvankelijk was de belangstelling voor deze regeling zeer beperkt. In het eerste jaar werd er één starterslening aangevraagd en toegewezen. In 2022 waren dat er twee. “De regeling moest meer bekendheid krijgen. Degenen die op zoek zijn zien de regeling wel. Daarnaast was de druk op de woningmarkt een tijdlang hoog en was er weinig beschikbaar en bereikbaar voor starters”, verklaart Kok de stroeve start.

Dit jaar kwamen ineens meer aanvragen binnen bij de gemeente Aalten. “De rente is gestegen waardoor er meer gebruik van de starterslening wordt gemaakt”, zegt Kok. Inherent aan de rentestijging is dat de woningprijzen stabiliseren en enigszins gedaald. Er is sindsdien weer meer aanbod op de woningmarkt te zien. Gemeente Aalten ziet dat terug in de woningmarktcijfers van het tweede kwartaal 2023. Het aantal transacties is in die periode gedaald met uitzondering van de prijscategorie tussen de 200.000 euro en de 300.000 euro. Deze gegevens zetten de teller van de aanvragen voor startersleningen aan.

Ook voor starters die niet uit Aalten komen

De koopsom van een starterswoning mag in de Aaltense gemeente maximaal 250.000 euro zijn, de maximale lening 25.000 euro. De starter behoeft pas na drie jaar rente en aflossing te gaan betalen. Er wordt rekening gehouden met de draagkracht als deze termijn afloopt, mocht dat om gegronde redenen niet lukken. De regeling is bestemd voor starters die in de gemeente Aalten een huis kopen. De regeling geldt voor starters die in de gemeente Aalten hun eerste woning kopen. Je hoeft dus niet perse in Aalten woonachtig te zijn. Die voorwaarde hebben andere Achterhoekse gemeente wel in de regeling voor een starterslening staan. De starterslening is een revolverend fonds. “Dat betekent dat het geld dat uitgegeven is, over ongeveer drie jaar weer terugvloeit in het fonds.” Aalten zag de bodem in zicht komen en heeft gemeend de regeling weer aan te vullen met 750.000 euro. “We hopen op deze manier starters op de woningmarkt een woning kunnen bieden in onze mooie gemeente Aalten”, zegt wethouder Ted Kok met een lach. De gemiddelde aankoop/aanneemsom in Aalten bedraagt tot nu toe 210.000 euro.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-24 15:48:08


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.