WW uitkeringen in oktober gedaald maar personeelstekorten in kinderopvang blijft groot

– In september kwam in de meeste Gelderse regio’s even een einde aan de maandenlange daling van de WW. In oktober daalde de WW in alle Gelderse regio’s weer verder, op Rivierenland na waar het aantal WW-uitkeringen nog licht steeg.

In de Achterhoek daalde aantal WW-uitkeringen weer in oktober

Nadat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in september gelijk was gebleven, is dat aantal in oktober weer verder gedaald. In de Achterhoek verstrekte UWV eind oktober 2022 nog 1.969 WW-uitkeringen. Dat zijn 24 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 529 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 1,2% lager dan een maand geleden en 21,2% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind oktober 1,6% lager dan de maand daarvoor en 24,9% lager dan een jaar geleden.

Personeelstekorten kinderopvang worden alleen maar groter

De kinderopvang heeft op dit moment landelijk een tekort van 5.000 medewerkers. Kinderopvangorganisaties moeten nu al steeds vaker een groep sluiten, omdat er te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Doordat het aantal geboortes toeneemt, stijgt de vraag naar opvang, waardoor het tekort naar verwachting oploopt tot 7.000 medewerkers in 2031. Vanaf 2025 is het plan om voor alle werkende ouders 96% van de kosten (tot de maximum uurprijs) van alle afgenomen kinderopvanguren (tot een maximum van 230 uur per maand) te vergoeden. De verwachting is dat meer ouders hierdoor gebruik gaan maken van kinderopvang. In dat geval kunnen de tekorten oplopen tot 29.000 medewerkers in 2031. De UWV publicatie Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld geeft inzicht in de kinderopvang en beschrijft verschillende oplossingen en initiatieven om de personeelstekorten aan te pakken.

Ook in Gelderland is het moeilijk om personeel te vinden voor de kinderopvang. Op dit moment staan er in Gelderland 450 vacatures open voor medewerkers kinderopvang. Het is belangrijk om deze tekorten tegen te gaan, zodat ook de tekorten in andere sectoren verkleind kunnen worden. Opvang van kinderen is voor veel ouders namelijk een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen werken.

In de regio zijn diverse initiatieven ontwikkeld om het werken in de kinderopvang voor het voetlicht te brengen bij werkzoekenden en werkgevers. In oktober vond in de Achterhoek het Ontmoet de Zorg en Welzijn event plaats. Hoewel veel bezoekers hier interesse toonden in het werken in de kinderopvang, zien we dat werkgevers nog zoekende zijn hoe om te gaan met zij-instromers en wat dit van ze vraagt.

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-11-19 14:25:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.