Woonvisie Oost Gelre is klaar!

– Deze maand heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre vastgesteld.

De rijksoverheid heeft de landelijke woondeal vastgesteld. Deze is vertaald in de regionale woonagenda. Hieruit is de lokale woonvisie voor Oost Gelre ontstaan in samenwerking met andere gemeenten in de regio. In deze woonvisie leest u hoe we in Oost Gelre de lokale uitdagingen op de woningmarkt oppakken.

Er zijn simpelweg te weinig woningen. Te weinig voor de starters die graag willen blijven. Te weinig woningen voor ouderen die eigenlijk wel plaats willen maken voor jonge gezinnen. Te weinig ook voor mensen die van buiten onze regio hier komen werken. Of hier om een andere reden willen wonen. En ook te weinig voor aandachtgroepen, zoals spoedzoekers en statushouders, die hier hun bestaan opbouwen. Dat betekent op z’n Achterhoeks gezegd: Samen D’ran!

In grote kernen weer bouwen

“Deze woonvisie is een houvast voor onze bouwpartners. En dan heb ik het over de woningcorporaties, de projectontwikkelaars en de bouwbedrijven. De belangrijkste opdracht die we meegeven: zorg voor voldoende betaalbare koop- en huurwoningen én bouw voor de toekomst”, aldus wethouder Wonen Bart Porskamp.

Van 2018 tot en met 2021 zijn er ongeveer 200 woningen bijgekomen. Alleen al in 2022 hebben we 177 woningen toegevoegd. Woningbouwplannen die concreet in de pijplijn zitten: vanaf 1-1-2022 tot en met mei-2023 zijn 163 bouwvergunningen voor woningen vergeven (oplevering voor een groot deel in 2023).

De planning is dat vóór 1 oktober 3 ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen. In juli gebeurt dat al voor Regenboogschool, Richterspoort en Brouwhuizen fase 2. De andere 2 plannen komen op een later tijdstip ter inzage. Het gaat om Pastoor van Arsschool en Flierbos (Flierbeek fase 3) in Lichtenvoorde. In totaal gaat het met deze 5 plannen over zo’n 200 woningen.

In elke kleine kern is er ruimte om voldoende nieuwe woningen bij te bouwen. Er loopt een nieuwe ruimtelijke verkenning voor een update in elke kleine kern. Met de woningcorporaties en de Dorps Belangenorganisaties gaan we deze verkenning verder uitwerken om tot concrete plannen komen. In totaal gaat het om ongeveer 250 woningen tot 2030.

Wie energiezuinig bouwt en rekening houdt met natuur en klimaat, kan bij ons slagen

“Wie energiezuinig bouwt en rekening houdt met natuur en klimaat, kan bij ons slagen. Dat is wat we als gemeente willen. Zodat we nu én in de toekomst gezond en prettig kunnen leven in onze prachtige gemeente. Die verantwoordelijkheid zullen we met elkaar moeten dragen. Van visie tot oplevering.” aldus Bart Porskamp.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-07-10 09:12:18


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.