Wethouder Kok noemt efficiëntiekorting hoofdlijnenakkoord ‘diefstal!’: dit jaar geen normale behandeling Voorjaarsnota

AALTEN – Wethouder Ted Kok sprak gisteravond tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in voorbereiding ferme taal. “Diefstal!” Zo noemde de Aaltense wethouder van Financiën het afschaffen van de opschalingskorting voor de vergoedingen aan de gemeente voor jeugdzorg uit Rutte IV en het vervolgens weer afpakken van die gelden via de voorgenomen ‘efficiëntiekorting’ in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Hierdoor vreest een kleine gemeente zoals Aalten dat ze geen financiële ruimte meer heeft om voorzieningen overeind te houden. Dit maakt de voorbereiding op de behandeling van de Voorjaarsnota door de gemeenteraad in juni onmogelijk. Voor die nota stelt de raad jaarlijks de kaders door afgewogen beleidskeuzes te maken. Wat heeft Aalten over voor een gedegen huisvestingsplan voor het onderwijs, hoe omvangrijk mag de investering zijn voor het woningbouwplan Slingeplas-’t Broock, en welke kwaliteit wil Aalten daarvoor terugkrijgen?

Prioriteitenlijstje en sturing houden

Een andere zorg is het Boerenfonds, een steun in de rug voor de agrarische sector in de gemeente, waarvoor de Aaltense gemeenteraad zo gestreden heeft. CDA-raadslid Jelle Polman vroeg: “Kunnen we geen prioriteiten stellen aan plannen die moeten doorgaan?” Polman drong erop aan dat de raad hun wensenlijstje aan het college meegeeft met de belangrijke zaken waarop niet bezuinigd mag worden of met de kaasschaaf langs mag worden gegaan. Hij stelde: “De ontwikkelingen zijn onduidelijk en het financieel perspectief weinig hoopvol. Om die redenen moeten we doorgaan met het maken van belangrijke plannen voor Aalten. Ontwikkelingen niet uitstellen, maar vandaag nog keuzes maken, prioriteiten stellen en richting geven aan welke kant Aalten in 2025 op wil.”

Compromissen sluiten

Wethouder Ted Kok benadrukte dat hij niet weet waar hij geld vandaan kan halen. “We zijn op onze hoede voor wat er gaat komen. We hopen het beste ervan, maar het zal niet gaan zoals we dat gewend zijn,” zei Kok. “We zijn daartoe niet in de positie.” Vorige week kwam de Kadernota van het Rijk uit. Kok en burgemeester Anton Stapelkamp reisden hiervoor af naar Utrecht waar zo’n 300 bestuurders van gemeenten bijeen waren. Daar heeft wethouder Kok het ‘diefstal’ genoemd toen er over allerlei mogelijke compromissen werd gesproken die gemeenten moeten sluiten om zaken financieel rond te krijgen. Zowel het demissionaire kabinet als de formerende partijen die bezig zijn met een nieuw kabinet leggen de gemeenten een eigen bijdrage op voor jeugdzorg. De financiële tekorten zullen in Aalten oplopen tot 5 miljoen euro of zelfs nog iets meer, voorspelt Kok. Dit is inclusief het zogenoemde ‘ravijn’ waar gemeentes in 2026 terechtkomen doordat de rijksbijdrages uit het Gemeentefonds dan niet langer gekoppeld zijn aan de rijksuitgaven.

Voorbereiding op de Voorjaarsnota is de begrotingsbehandeling

Kok laat de effecten doorrekenen op het gemeentehuis in Aalten. “We moeten meer inzichtelijk krijgen wat de impact is en kijken of we nog keuzes kunnen maken. De franje voor de behandeling van de Voorjaarsnota gaat eraf,” klonk de boodschap aan de Aaltense gemeenteraad. “We kunnen nu niet op voorhand gaan zeggen: ‘aan dat specifieke beleid gaan we niet tornen.’ De voorstellen liggen niet eerder klaar dan vlak voor de begrotingsvergadering van begin november. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden, maken we inzichtelijk,” beloofde wethouder Kok.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-05-29T17:35:20+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.