“We hebben elkaar nodig als het om het ‘blauwe goud’ gaat”

– Altijd voldoende schoon water uit de kraan? En zo min mogelijk wateroverlast bij extreme regenbuien? Dat wordt de komende jaren echt een uitdaging, zeggen deskundigen op het gebied van water en riolering. Die uitdaging geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor waterschappen en drinkwaterbedrijven. De mogelijke oplossing? Zie water als onze belangrijkste grondstof, als het ‘blauwe goud’. En werk samen om de kwaliteit en kwantiteit hiervan te waarborgen. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028, dat de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk met het Waterschap Rijn en IJssel opstellen.

Gewoonlijk maakt elke gemeente zelf een ‘gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma (Wrp). Daarin staat hoe ze haar riolering en watersysteem de komende jaren onderhoudt en optimaliseert. Oost Gelre en Winterswijk kiezen nu voor het gezamenlijk opstellen van dit plan. Het doel daarvan is om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Waterschap Rijn en IJssel is nauw betrokken bij het opstellen van dit nieuwe Wrp. En ook drinkwaterbedrijf Vitens geeft input. ‘Het belangrijkste van deze samenwerking is dat alle partijen in de waterketen elkaar weten te vinden’, zegt Beerd Volkers, strategisch omgevingsmanager van Vitens. ‘Zo hoeven we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden en kennen we elkaars uitdagingen.’

Overeenkomsten

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk werkten al eerder samen met Waterschap Rijn en IJssel. Sinds 2016 vormen ze het samenwerkingsverband Wintlicht. Hierin werken ze aan een duurzame afvalwaterketen en een gezond watersysteem. Die samenwerking bevalt goed. Zo goed, dat de drie partijen nu samen een Wrp opstellen. Simon Wiggers, beleidsmedewerker Water en Riolering in Winterswijk: ’Onze twee gemeenten lijken op elkaar. Bijvoorbeeld qua werkwijze, oppervlak en inwoneraantal. We vinden allebei risicogestuurd rioolbeheer en een integrale aanpak belangrijk.’ ‘En ook het hergebruik van hemelwater en het pro-actief inspelen op klimaatadaptatie zijn gezamenlijke speerpunten’, vult Arjan Spaargaren, beheerder stedelijk water Oost Gelre, aan. Het idee om samen een Wrp op te stellen ontstond spontaan. Beide gemeenten waren bijna tegelijk aan een nieuw Water- en Rioleringsprogramma toe.

Cultuuromslag

Beerd Volkers: ‘We kunnen niet onbeperkt water, als NUTS -voorziening, blijven gebruiken. We zullen water moeten hergebruiken. En daar is een cultuuromslag voor nodig.’ ‘Een belangrijk onderdeel van het Wrp is dan ook om met inwoners en ondernemers in gesprek te blijven over de inrichting van onze openbare ruimte’, vervolgt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. ‘Willen ze bijvoorbeeld wadi’s om extreme natheid op te vangen? En hoe kunnen wij als gemeente werkzaamheden zo efficiënt mogelijk combineren? Pakken we gelijk de riolering aan als we toch met een weg bezig zijn?‘ Advies- en ingenieursbureau Antea Group rekent de geagendeerde onderzoeken, activiteiten en maatregelen uit het Wrp door. Daarnaast begeleidt en ondersteunt zij alle partijen in het proces. Eind 2023 nemen de gemeenten dan een besluit over het programma.

Samen sterker

Wat is tot slot het grootste voordeel van deze samenwerking? ‘Dat we het samen doen. We kunnen het namelijk geen van allen alleen’, zegt Dorine Kolkman, manager Zuiveringsbeheer en riolering bij Waterschap Rijn en IJssel. ‘Nu kunnen we een probleem aanpakken bij de bron. Wat niet in het water komt, hoeft er bijvoorbeeld ook niet uit.’

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-10-02 12:35:44


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.