VVD-raadslid Winterswijk roept ‘net als bij SKB’ op tot unanieme steun voor boeren

– VVD-fractievoorzitter Casper Sonderen heeft de gemeenteraad in Winterswijk opgeroepen als één blok achter de boeren te gaan staan. Hij refereerde daarbij aan de unanieme steun voor het SKB in Winterswijk, waarna het Winterswijkse ziekenhuis zelfstandig verder kon gaan en de beoogde fusie met het Slingeland in Doetinchem ongedaan werd gemaakt.

“Laten we ons verplaatsen in de boeren en achter onze inwoners gaan staan, net zoals we dat gedaan hebben bij het SKB”, zei Sonderen, naar aanleiding van een voorstel van Voor Winterswijk, CDA en Morgen om via een gebiedsgerichte aanpak zowel de boerenstand als de natuur in Winterswijk overeind te houden.

Die motie werd aangenomen en daarmee keerde een meerderheid van de raad zich tegen de plannen van het kabinet, want die zouden volgens CDA-raadslid Wim Elferdink het einde betekenen voor álle boeren in Winterswijk. In de motie werd opgeroepen in samenspraak met provincie, waterschap, natuurorganisaties en boeren om tafel te gaan zitten voor een aanpak van de stikstofreductie, die voor alle partijen acceptabel is.

Oproep vergeefs

De oproep van Sonderen was vergeefs, want D66, Winterswijks Belang (WB) en coalitiepartij PvdA stemden tegen de motie, maar waren daarmee ver in de minderheid (7 tegen, 14 voor). D66-raadslid Freek Deunk was weliswaar voor een gebiedsgerichte aanpak, maar maakte een nuance: “De doelstelling van 74 procent heeft zeer grote gevolgen voor het gebied, maar Winterswijk staat gemarkeerd voor 12 procent stikstofreductie. Dat is via natuurlijk verloop en maatregelen uitvoerbaar, zodat de boeren die verder willen ook verder kunnen.”

WB-raadslid Tim Jonker greep de motie aan voor een radicale verandering. “Geef de boeren een stip op de horizon. Een toekomst van natuur-inclusieve landbouw en hou op met pappen en nathouden vanuit de landelijke VVD”, zei Jonker.

Jonker maakte het stikstofprobleem ondergeschikt aan de in zijn ogen noodzakelijke, duurzame ommezwaai in de bedrijfsvoering van de boeren. “Boeren zijn onmisbaar in onze voedselvoorziening, maar deze topzware agrarische industrie produceert vooral voor de export. 8,8 miljard euro aan vlees in 2020”, stelde Jonker. “We importeren veevoer, we exporteren het vlees en blijven letterlijk met de shit zitten.”

Zie ook: Boeren naar raadhuis Winterswijk, raad keert zich tegen stikstofbeleid

Geschreven door Domien Esselink, Omroep Gelderland op 2022-07-05 12:36:17


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.