Voormalig zalencentrum De Harmonie wordt omgebouwd naar appartementen

– Het voormalige zalencentrum De Harmonie behoort tot het collectief geheugen van de Winterswijker. Waar eens toneelvoorstellingen werden gehouden, jongeren hun dans- en discoavonden hadden en corsogroepen het Volksfeest vierden, heeft ontwikkelaar Walvoort het initiatief genomen het zalencentrum om te bouwen naar 16 appartementen. Het college wil medewerking verlenen aan een ontwikkelingsplan onder voorwaarde dat de initiatiefnemer meer rekenschap houdt met de cultuurhistorie en betaalbare woningen ontwikkelt.

Aan de Groenloseweg staan sinds enkele weken bouwhekken om het zalencentrum. Zeildoeken schermen het directe zicht en de ramen van de herkenbare veranda langszij zijn afgetimmerd. Betrokken architect Simon Kok van Walvoort vertelt dat er momenteel een inventarisatie van het gebouw plaatsvindt. Onder meer wordt onderzocht of er asbest aanwezig is. Walvoort Ontwikkelaars heeft De Harmonie aangekocht en wil nadat ze de kop van de Meddosestraat en het oude Café Nijenhuis heeft ontwikkeld, nu ook het andere stukje historisch Winterswijk vernieuwen. Er is een flora- en faunaonderzoek gaande. Een aantal zieke en bijna dode bomen zijn gekapt. Over de kap van een aantal monumentale bomen bestond aanvankelijk verontwaardiging bij de raad. De uitleg van wethouder Wim Wassink daarop verhelderde de zaak.

Het nieuwe pand van De Harmonie gebouwd in 1900 en uitgebreid in 1923. – Foto: archief W’wijk

De Harmonie staat al een poos leeg; het terrein ligt braak. Het ziet er zo aan de invalsweg naar het centrum verwaarloosd uit, zegt Simon Kok. Wethouder Gosse Visser: “Grote familiefeesten zijn er allang niet meer. Het pand is verouderd en dreigt snel te verpauperen We zijn blij met dit initiatief. Voor de gemeente is het belangrijk dat er woningen komen voor aandachtsgroepen. In dit geval denken we aan jongeren en senioren. Voor die twee groepen bestaat een behoefte aan betaalbare woningen. De belangrijkste vraag was of de gemeente voor een ontwerpplan bereid is, voor de toekomst, de bestemming van horeca naar wonen wil wijzigen. Daar gaat het college in mee.”

Negen rijwoningen aan Generaal Berenschotweg

Het voorstelplan omvat de verbouw en uitbreiding van het markante hoofdgebouw tot wonen met 8 appartementen. De bijgebouwen plus zaal met de in het oog springende veranda worden gesloopt. Volgens Simon Kok verkeert het karakteristieke deel in een te slechte staat om het te verbouwen. De veranda verdwijnt niet. Het is herkenbaar in het voorontwerp opgenomen. Op de plaats van de bijgebouwen wil de initiatiefnemer een modern appartementencomplex (8 appartementen) bouwen met daarachter aan de Generaal Berenschotweg 9 rijwoningen. Verder stelt de initiatiefnemer voor om 4 parkwoningen te bouwen in de weide tussen de bomenlaan en de Groenloseweg.

De Harmonie aan de voorzijde met het markante hoofdgebouw dat eruit moet blijven springen in het ontwerp. – Foto: Eveline Zuurbier

Woningen in de weide is aantasting cultuurwaarde

Wethouder Gosse Visser: “Zowel de Omgevingskamer en het college vinden dat idee een te grote aantasting van cultuurhistorische en karakteristieke groenomgeving. De groenstructuur is beschermd.” Ook vinden beiden dat het doortrekken van het markante hoofdgebouw voor de ruimte van 8 appartement een te grote aanslag is op de cultuurhistorische waarde. Het gebouw van De Harmonie is van oudsher een boerderij met een statig voorhuis. Dit gaat in de nieuwe opzet verloren. Visser: “Op onze bedenkingen voor het inrichtingsvraagstuk hebben we de initiatiefnemer een aantal suggesties gedaan.” Voor de initiatiefnemer speelt de eis -volgens de regionale woonagenda- om 2/3 van de woningen te bouwen binnen het betaalbare segment een rol. Een oplossing is meer woningen te realiseren door dit ook buiten de bestaande kavel. te doen Een argument is dat de parkeerplaatsen voor de woonomgeving openbaar worden. Architect Simon Kok: “We hebben vele positieve reacties gehad op ons initiatief. Omwonenden worden de overlast van het uitgaan kwijt en hebben aangegeven dat in de buurt behoefte is aan seniorenwoningen. Dat gaan we nu bekijken. De ligging is dicht bij het centrum en de gemeente wil dat er gebouwd moet worden voor alleen senioren of een combinatie van senioren en jongeren of jonge gezinnen. We zijn aan het puzzelen om dat in het ontwerp te verwerken.”

Weer een feest-ontmoetingszaal dicht, uitgaan jongeren beperkt?

Als Walvoort met een aangepast ontwerpplan komt, het positief ontvangen wordt, kan de grote verbouwing van De Harmonie volgend jaar zomer beginnen.
Het betekent dat er weer een tijdperk wordt afgesloten. Eens ging de jeugd hier uit, speelden hier toneelgezelschappen en werd er muziek geblazen. Naar eigen zeggen, merkt wethouder Visser op: “Er zijn minder feestgebouwen. Maar cultuur en plekken waar je kan uitgaan, heeft onze aandacht. Gemeente Winterswijk probeert dat op diverse manieren te ondersteunen. ’t Hilgelo en Wooow zijn daar voorbeelden van.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-10 14:18:07


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.