Vitelco kan uitzien naar vergunning: buurt is teleurgesteld in oordeel rechter

– Leerlooier Vitelco kan uitzien naar een definitieve vergunning. Het bedrijf dient een nieuwe vergunning aan te vragen omdat de oude niet meer voldoet aan de huidige processen en de geuroverlast en andere uitstoot van stoffen.

In de aanvraag en het besluit van de gemeente om de vergunning daarvoor te verlenen, vinden omwonenden de maatregelen die de leerlooier moet gaan nemen ontoereikend. Ze zijn naar de rechter gestapt. Zij zien Vitelco het liefst vertrekken. Naast geuroverlast ervaren zij onveiligheid door de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarmee het bedrijf werkt. Bovendien zetten de geur- en hindercirkels ontwikkelingen in de omgeving op slot.

Vergunning verduidelijkt

Om aan de vergunning te voldoen moet Vitelco aan een aantal geurmaatregelen voldoen die de overlast sterk moeten terugdringen. Zo moet Vitelco een 30 meter hoge schoorsteen plaatsen die de uitstoot van geurstoffen hoger geloosd kan worden om de Stankoverlast terug te dringen en dient het laden en lossen van de verse huiden en restafval onder overdruk plaatsvinden. De vergunning stelt ook eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein. De buurt heeft hiertegen geageerd. De maatregelen zijn volgens de honderd omwonenden te mager en met de onderbouwing in de vergunning vinden zij niet duidelijk bewezen dat met deze maatregelen in de vergunning de grote overlast -geur, uitstoot, geluid en onveiligheid- zal terugdringen. In een tussenuitspraak heeft de rechter gemeente Oost Gelre gevraagd de onderbouwing van het besluit te verbeteren om de vergunning aan Vitelco te kunnen afgeven. Dat heeft de gemeente nu gedaan en het bezwaar dat de buurt aantekende -de maatregelen zijn ontoereikend- ongegrond verklaard.

Wethouder Bart Porskamp: “We zijn blij met de uitspraak van de Rechtbank, omdat we nu een stap dichterbij een onherroepelijke vergunning zijn. Als die er is moet Vitelco/HPT aan de slag met de voorgeschreven maatregelen. Die maatregelen zijn bedoeld om eventuele geuroverlast te verminderen”.

Omwonenden zijn teleurgesteld in de uitspraak die de rechter heeft gedaan. Ze hebben op de nadere ingediende onderbouwing niet meer mogen reageren. Zij overwegen de laatste stap te nemen: de gang naar de Raad van State.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-03-26 13:16:29


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.