Verlenging steun voor verduurzamen scholen, buurthuizen, theaters en kerken

– De regeling van provincie Gelderland om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij verduurzamen wordt verlengd tot december 2024. Ook gemeenten tot 50.000 inwoners en religieuze instellingen kunnen hier nu gebruik van maken. Het maximaal aantal gebouwen waar schoolbesturen ondersteuning voor kunnen vragen is hoger geworden.

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed kunnen gebruik maken van een duurzaamheidscoach. De coaches helpen de eigenaren om inzicht te krijgen in welke stappen ze kunnen zetten met een energiescan en om de juiste bedrijven te vinden die het werk kunnen doen. Sinds de start van het programma in 2021 zijn meer dan 60 eigenaren ondersteund met het verduurzamen van ruim 160 gebouwen. Een aantal musea, gemeentehuizen, theaters, onderwijsgebouwen, zorginstellingen en dorpshuizen zijn hierdoor verduurzaamd.

Meer vastgoedeigenaren helpen

Provincie Gelderland ontvangt extra geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om ontzorgingsprogramma uit te breiden. Het programma wordt daarmee verlengd tot en met december 2024 en de doelgroepen breiden uit. Alle informatie is te vinden op www.gelderland.nl.

Voorstel voor fonds voor financiële ondersteuning

De duurzaamheidscoaches zorgen voor advies maar door de huidige stijging van de energiekosten en effecten van de Covid-crisis is het voor veel organisaties lastig om te investeren in energiebesparing en verduurzamen. Dit is wel belangrijk om de kosten structureel te laten dalen, zodat deze organisaties in stand blijven. Daarom heeft Gedeputeerde Staten ook een voorstel gemaakt voor een fonds van €10 miljoen voor sportverenigingen, culturele instellingen en andere organisaties die een publieksfunctie hebben. Provinciale Staten moeten nog over het voorstel beslissen in 2023. Als Provinciale Staten akkoord gaat kan de regeling worden uitgewerkt in detail en moet er een fondsbeheerder komen.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-01-11 13:06:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.