Ulfts testproject voor klimaat-adaptief en aardgasvrij maken van bestaande appartementsgebouwen

ACHTERHOEK – Met een nieuw energiesysteem zowel de jaarlijkse energielasten verminderen als de inbedding in de gebouwde omgeving verbeteren. Zo willen Ulamo uit Ulft, Boonstoppel Engineering (Alblasserdam), Orange Water Works (Hengelo Ov.), Woningbouwcorporatie WONION (Ulft) en Universiteit Twente een bijdrage leveren aan het verduurzamen van bestaande appartementsgebouwen in Oost-Nederland.

Het project TriWaSol genaamd, richt zich op een innovatief energiesysteem waarbij rekening wordt gehouden met vermindering van hittestress, geluidsreductie en optimale benutting van regenwater in een stedelijke omgeving. Met een slimme combinatie van water- en luchtwarmtepompen en retentiedaken willen de bedrijven de energieprestatie verbeteren en de leefbaarheid vergroten. Het project onderzoekt ook hoe lucht-water warmtepompsystemen efficiënter en stiller kunnen worden gemaakt en hoe watermanagement en vergroening geïntegreerd kunnen worden toegepast.

Samenwerking

Binnen TriWaSol wordt samengewerkt met drie mkb-bedrijven, een woningcorporatie Wonion en de Universiteit Twente om dit concept te demonstreren op en in een bewoond appartementsgebouw. Zij ontvangen voor dit demonstratieproject een Europese bijdrage uit Oost-Nederland van € 996.133 op een totaal projectbudget van € 2.217.895.

Subsidie

Voor het demonstratieproject hebben de ondernemers een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland (EFRO Oost). De EFRO-bijdrage is een subsidie voor test – en demonstratieprojecten. Deze subsidie is bedoeld voor het testen van nieuwe toepassingen en oplossingen van het mkb, zodat innovaties sneller naar de markt kunnen worden gebracht. Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. EFRO-Oost is een Europees subsidieprogramma waar ook aan wordt bijgedragen door het ministerie van EZK en de provincies Gelderland en Overijssel

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-04-11 08:24:37


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.