Tijdelijke Antoniushove gaat als regionale tussenoplossing fungeren in asielcrisis: burgemeester tevreden over goed verloop informatieavond

– Er zijn donderdagavond vragen over veiligheid, verwachte overlast, de duur en of jonge mensen op de krappe woningmarkt in Lichtenvoorde nog aan huizen kunnen komen nu er voor statushouders ook naar wordt gezocht. De besloten bijeenkomst voor de buurt rond Antoniushove in de Lichtenvoordse wijk Flierbeek was door de gemeente belegd om zorgen van omwonenden zoveel mogelijk weg te nemen. In de tijdelijk leegstaande zorgunits van Careaz komen statushouders die Oost Gelre en omliggende gemeentes dienen te huisvesten. Het is een regionale tussenoplossing voor 11 maanden om regionaal wat te doen aan de ontstane asielcrisis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Gemeente Oost Gelre had vrijdag vóór de Lichtenvoordse kermis de buurt per brief op de hoogte gesteld van het voornemen en daarbij de buurt uitgenodigd voor een besloten informatieavond. Naar inziens van de buurt, waren te weinig omwonenden uitgenodigd en viel de timing vlak voor het kermisweekend slecht. Burgemeester Bronsvoort beantwoordt de opmerkingen later op de avond met een uitgestoken hand. “Als jullie met zorgen zitten en mij met een groepje willen spreken, dan doe ik dat graag. We hebben ervoor gekozen de eerste informatieavond snel te organiseren.”
De bijeenkomst was donderdagavond in twee helften opgedeeld. In de eerste helft was er uitleg van de burgemeester en van wethouder Porskamp. In de tweede helft kreeg de buurt volledig de ruimte om vragen te stellen. Rond de herfstvakantie zal een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.

Asielcrisis

Deze week verhuizen de bejaarden van het zorg- en verpleeghuis terug naar het nieuwgebouwde Antoniushove en Rapenburgerhof in het centrum van Lichtenvoorde. Het tijdelijke onderkomen op Flierbeek zou dan elf maanden leeg komen te staan voordat de bejaarden van De Bettekamp van zorginstelling Azora uit Varsseveld medio oktober 2023 er tijdelijk gaan wonen. In overleg met overkoepelende zorgorganisatie Careaz, kan gemeente Oost Gelre in de tussenliggende periode gebruiken om er statushouders in onder te brengen om zo een bijdragen te leveren in het landelijke probleem in de opvang van vluchtelingen. “We zien hoe het in ter Apel uit de hand is gelopen. Er zitten te veel mensen in de AZC’s in ons land die daar eigenlijk niet meer horen te zitten. Mede door de krapte op de woningmarkt verloopt de doorstroming minder snel. We helpen statushouders om als nieuwkomers te kunnen integreren en begeleiden ze daarin. We hebben het allemaal nog niet rond. We moeten het nog organiseren”, verduidelijkt burgemeester Annette Bronsvoort de gekozen tussenoplossing. “Andere gemeenten verzorgen crisisopvang in AZC’s, wij hebben ervoor gekozen om snel ruimte te bieden aan statushouders. We hebber er vertrouwen in dat we de problemen rond de asielcrisis samen kunnen oplossen.”

Aantal statushouders aan gemeenten gekoppeld

Jaarlijks krijgen gemeenten mensen voor inburgering toegewezen. “Op dit moment dient Oost Gelre nog 27 mensen van de toegewezen statushouders aan een woning te helpen”, zegt wethouder Bart Porskamp. Hij legt uit dat Oost Gelre voor statushouders die aan Aalten of Winterswijk zijn ‘gekoppeld’, geen passende woonruimte gaat zoeken. “Dat is echt een taak van die gemeenten zelf. Wel krijgen we in het voorjaar 2023 weer een nieuwe taakstelling van het Rijk en zullen we voor die mensen woonruimte moeten zoeken. Als er mensen uitstromen, zullen er weer nieuwe mensen in het gebouw komen.”

“Wat gebeurt er als het u niet lukt voor de einddatum te huisvesten”, vraagt een buurtbewoner. “Als wij die taak niet halen dan hebben wij een andere taak om deze mensen elders onder te brengen.” Over het maximale aantal statushouders dat in het gebouw wordt ondergebracht kan de wethouder nog niets zeggen. “We hebben nog geen inzicht over hoeveel mensen in het gebouw worden ondergebracht. Het is crisis. In het gebouw zijn 80 appartementen zonder eigen keuken en een eigen woonkamer. We hebben te maken met gezinnen en alleenstaanden die in hun thuisland nog gezinsleden hebben. We moeten goed kijken voor hoeveel mensen er plek is.”

We denken niet dat 24 uur per dag beveiliging hier hoeft. Zoals het er nu uitziet zijn dit mensen die heel graag willen inburgeren.

De buurt deelt op de avond haar zorgen over met name de veiligheid wanneer er een grote groep statushouders bestaande uit mensen uit verschillende culturen en achtergronden op één plek worden gehuisvest. “Is er beveiliging aanwezig?” Burgemeester Bronsvoort: “We denken niet dat 24 uur per dag beveiliging noodzakelijk is. Het zijn nieuwe Nederlanders, mensen die de asielprocedure doorlopen hebben en voor vijf jaar in ons land mogen wonen, werken of naar school mogen gaan. Zoals het er nu uitziet zijn dit mensen die heel graag willen inburgeren. Ze worden goed begeleid zodat ze een weg vinden in onze maatschappij. Ik zeg daarbij niet dat er geen overlast kan komen; dat kunnen we niet uitsluiten. Mocht u zich onveilig voelen of overlast ervaren dan gaan we dat samen oplossen.”

Woonruimte zoeken

“Er zijn gewoon geen woningen: onze jeugd kan ook niet aan huizen komen.” Wethouder Bart Porskamp: “De gemeente is wettelijk verplicht twaalf procent van woningvoorraad voor deze groep mensen te houden. De rest is voor de andere doelgroepen. Dat neemt niet weg dat het niet gemakkelijk is een woning te vinden. Dat is in heel Nederland niet het geval. Er is wel doorstroming. Binnen de bestaande voorraad zien we verhuisbewegingen. In het eerste half jaar hebben 33 nieuwkomers woonruimte gekregen. Daarnaast starten in Lichtenvoorde woningbouwplannen op de locaties van drie voormalige scholen en Richterspoort. Op de plek van de voormalige Hamelandschool komen huurwoningen.”

Ook wil de buurt weten of plannen kunnen veranderen nu de druk om vluchtelingen op te vangen zo groot is. Tot 2026 heeft Careaz een vergunning voor de tijdelijke bebouwing met de bestemming ‘zorg’. “Kunnen de afspraken met Azora veranderen als het niet lukt vluchtelingen te huisvesten?” Ingrid Wolbert, directeur-bestuurder van Careaz is op de avond ook aanwezig. Zij bekrachtigt dat de huisvesting van statushouders tot 1 oktober 2023 geldt. Daarna zijn er contractuele verplichtingen met Azora. Dat zijn harde afspraken, vertelt ze.

Aan het einde van de avond is er ook begrip voor de tussenoplossing waarmee de gemeente Oost Gelre is gekomen om te helpen in de asielcrisis. “Wij hebben onze zorgen, maar ik vind ook dat we moeten helpen om wat voor deze mensen te doen.” Burgemeester Bronsvoort is na afloop tevreden over het verloop van de avond. “Mensen waren geïnteresseerd en ik denk dat we alle vragen hebben kunnen beantwoorden.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-09-19 06:23:18


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.