Stoppend VVD-raadslid Gerbert Navis koninklijk onderscheiden

– Aan het einde van de raadsvergadering is VVD-raadslid en fractievoorzitter Gerbert Navis verrast met een lintje van de koning. Dat was om reden dat een week eerder de mededeling kwam dat Navis wil stoppen met zijn zitting in de Aaltense gemeenteraad. Fractielid Linda Oonk volgt hem op als nieuwe fractievoorzitter en Hans Onstenk gaat in september de tweede zetel vullen in de gemeenteraad.

Gerbert Navis (51 jaar) heeft zich in totaal 13 jaar ingezet als raadslid voor de gemeenteraad van de gemeente Aalten, waarvan vanaf juli 2018 als fractievoorzitter voor de fractie van de VVD.

Binnen het raadslidmaatschap zette Navis zich onder meer als lid van de commissie geloofsbrieven en integriteit en als voorzitter van de werkgeverscommissie gemeenteraad.

Als echte volksvertegenwoordiger ging zijn aandacht naar alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening. Kenmerkend was zijn stijl. Die was er niet om politiek makkelijk te scoren, maar altijd meedenkend zodat er zo min mogelijk bezwaren en juridisch getouwtrek zou ontstaan. Ook beleefde hij veel plezier aan het debat. In het nieuwe vergadermodel van de raad kwam dit steeds beter uit de verf. Zijn voorstel om interruptiemicrofoons te gebruiken is nog niet uitgevoerd, maar dat komt wellicht nog in de toekomst.

Linda Oonk volgt Gerbert Navis op als fractievoorzitter van de VVD. – Foto: VVD Aalten

Mooie momenten waren het binnenhalen van allerlei amendementen en moties. Onlangs nog werd op initiatief van de VVD een amendement aangenomen. Hierin werd opgeroepen om extra geld vrij te maken voor een projectleider die op zoek gaat naar locaties bij de kern Aalten waar grootschalige woningbouw kan plaatsvinden. Volgens Gerbert moeten we meer denken aan de lange termijn, want die huizen blijven in de toekomst zeker nodig. Daarom is hij ook blij dat het stoplichtenmodel omgevormd is naar het bouwen van woningen. Niet alleen in de kernen, maar ook in de buurtschappen en op boerenerven.

Als blijk van waardering voor zijn betrokkenheid en inzet voor de gemeente Aalten, reikte burgemeester Anton Stapelkamp bij zijn afscheid een Koninklijke Onderscheiding uit. Navis is daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-07-06 06:52:26


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.