Stikstofprobleem? Juist zorgen om terugloop aantal boeren in Winterswijk

– Oud-burgemeester Paul van Erkelens van Winterswijk maakt zich zorgen over de terugloop van het aantal boeren in Winterswijk. “Er zijn veel minder boeren dan toen ik vertrok. Het buitengebied is het visitekaartje van Winterswijk, maar dat prachtige gebied wordt gedragen door de boeren”, zegt Van Erkelens, van 1991 tot 1993 burgemeester van Winterswijk.

Aan het eind van een ’technisch’ betoog over de gebiedsaanpak voor het buitengebied van Winterswijk, tijdens het Politiek Forum in het gemeentekantoor, legt oud-burgemeester Paul van Erkelens donderdagavond de vinger op de zere plek. Van Erkelens is voorzitter van de commissie die de kar trekt om begin 2024 met een nieuw gebiedsplan te komen.

Tijdens dat proces komen onderdelen als droogte, cultuurhistorie, woningbouw en recreatie, natuur, landbouwbedrijven en stikstof aan de orde. Met betrekking op dat laatste hoofdpijndossier wijst een medewerker van de provincie op de Veluwe en de Gelderse Vallei als ‘grootste stikstofopgave’ en pleit hij naast ‘iets generieks’ voor een gebiedsgerichte aanpak in Winterswijk. Maatwerk dus.

Keukengesprekken

Maar wat is dan het perspectief voor de boeren, begin 2024? Die vraag is afkomstig van Bert Nijman, voorzitter van de stichting Buurtschappen Samen Vooruit. Via keukengesprekken met de boeren zal ze een overlevingskans geboden moeten worden. “We moeten proberen er samen uit te komen, maar daar durf ik geen garantie voor te geven”, zegt wethouder Wim Wassink. “We hebben de tijd hard nodig, het wordt een hele kunst.”

Van Erkelens vindt dat de boeren, ook als ze stoppen, betrokken moeten blijven bij het onderhoud van het coulissenlandschap. “De keukengesprekken worden belangrijk. Dan moeten we inzetten op het behoud van het landschap voor de toekomst. Wat doen we anders met de gronden?”, zegt Van Erkelens.

Hij wijst op de noodzaak van de medewerking van de boeren en een hogere vergoeding. “Moeten er zonneparken komen? Moeten er bredere waterlopen komen om meer water in een gebied te krijgen of om water vast te houden tijdens piekmomenten? Van wie is die grond? Dan moet je de boeren beter betalen dan nu.”

‘De rek is eruit’

Arie Schoemaker, namens de gemeente Winterswijk dé drager van WCL (Waardevol Cultuurlandschap), stipt het probleem van de Winterswijkse boeren aan. “De boeren werken tegen een hoge kostprijs en dat komt door het landschap”, zegt Schoemaker.

Hij doelt op de meerdere, kleine kavels die de boeren in Winterswijk bezitten en geeft een voorbeeld. “Als een loonwerker bijvoorbeeld in de polder één gebied van 40 hectare moet maaien, dan doet hij daar drie uur over. Hier is die 40 hectare verdeeld over tien percelen en dan doet hij daar twee dagen over. Maar hij maait tegen dezelfde vergoeding per uur en dat is voor de boeren niet langer op te brengen. De rek is eruit.”

In de tijd van ‘burgemeester Van Erkelens’ waren er ‘zo’n zevenhonderd boeren’, momenteel zijn er dat nog 260, waarbij Schoemaker een nuance aanbrengt. “Dat is inclusief alle hobby plus-boeren, maar er zijn nog 140 fulltime boeren, waarvan 85 melkveebedrijven. Misschien dat ruilverkaveling een oplossing kan bieden, met verplaatsing van boerenbedrijven van bijvoorbeeld het Woold naar Meddo.”

‘Levende Van Goghs’

Schoemaker zegt dat de landbouworganisatie LTO inzet op grote boeren, maar die zijn er niet in Winterswijk. Mede als gevolg van een versnipperd landschap, met een afwisseling van landbouwgronden en natuur, dat onderhouden wordt door de boeren.

Schoemaker vindt dat de boeren daarvoor beter betaald moeten worden. “Ze mogen daarvoor beter beloond worden. Kijk, iedereen houdt van dit landschap en als mensen naar het Rijksmuseum gaan betalen ze daarvoor. Als ze hier komen zien ze levende Van Goghs en dat is gratis.”

Geschreven door Domien Esselink, Omroep Gelderland op 2022-11-18 10:37:59


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.