Steun voor inwoners, maatschappelijke voorzieningen en ondernemers in Oost Gelre

Pakket aan maatregelen bij stijgende energieprijzen

Het college van B&W van Oost Gelre legt een pakket aan ondersteuningsmaatregelen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Deze maatregelen moeten hulp gaan bieden aan huishoudens met een laag besteedbaar inkomen, huishoudens met een middeninkomen, maatschappelijke organisaties en ondernemers nu de energieprijzen zo hoog zijn,

Wethouder Dusseldorp: “We zien dat een deel van de inwoners het echt moeilijk heeft. Ondanks maatregelen vanuit het Rijk zijn er huishoudens die in de problemen raken. Ook bij diverse organisaties staat het water aan de lippen. We willen daar waar mogelijk nu helpen.”

Sinds de zomer van 2021 stijgen de energieprijzen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn deze nog verder gestegen. Huishoudens met een laag besteedbaar inkomen worden bovengemiddeld hard getroffen, maar ook huishoudens met een middeninkomen komen soms in de problemen. Wethouder Schutten: “De hoge energierekening is eveneens merkbaar bij maatschappelijke organisaties en ondernemers in Oost Gelre. Daarom stellen we nu een breed ondersteuningspakket voor.”

Kortweg bestaat het pakket uit de volgende maatregelen: subsidiemogelijkheden voor inwoners en maatschappelijke organisaties; duurzaamheidsfonds voor exploitanten van maatschappelijke voorzieningen; en verlaging en vrijstellingen van de gemeentelijke lasten voor ondernemers.

Tijdelijke subsidieregeling

Ondanks de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk zijn er huishoudens die in de problemen komen door de stijgende energiekosten. Ook diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben zich bij ons gemeld en luiden de noodklok. Deze organisaties (veelal gedreven door vrijwilligers) kunnen de extreme verhoging van energielasten niet voor langere tijd opvangen met hun financiële reserves. Inwoners, verenigingen en exploitanten van maatschappelijke voorzieningen willen wij bijstaan. Hiervoor wordt een tijdelijke subsidieregeling uitgewerkt met een plafondbudget van 
€ 750.000,–.

Duurzaamheidsfonds

Het verduurzamen van gebouwen zorgt ervoor dat het energieverbruik daalt. Het college van B&W ziet de energiecrisis als een mogelijkheid om maatschappelijke voorzieningen versneld te laten verduurzamen. Een objectieve energiescan moet uitwijzen welke duurzaamheidsmaatregelen exploitanten kunnen treffen. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren, kunnen exploitanten een beroep doen op een renteloze lening. De kosten die gemoeid zijn met deze lening mogen niet hoger zijn dan besparing die het oplevert voor de exploitant. Dit is maatwerk per voorziening.

Vrijstellingen voor aantal gemeentelijke lasten

Ook ondernemers gaat Oost Gelre ondersteunen, door de lokale lasten voor ondernemers te verlagen (zoals we ook tijdens de coronacrisis gedaan hebben). “We heffen ook in 2023 geen precariobelasting en geen reclamebelasting. Daarnaast blijven we ondernemers actief informeren over de verschillende mogelijkheden om (versneld) te verduurzamen.”

Aanvragen vanaf 9 november

De gemeenteraad neemt op dinsdag 1 november een besluit. Wethouder Schutten: “Op basis van dit besluit kunnen we als college van B&W de tijdelijke subsidieregeling en kaders voor het duurzaamheidsfonds vaststellen.”

Wethouder Dusseldorp: “We streven ernaar dat aanvragen vanaf 9 november bij ons kunnen worden ingediend. Daarover volgt zo snel mogelijk meer informatie.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-24 14:24:57


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.