Start aanbesteding vervoergebied Achterhoek -Rivierenland

ACHTERHOEK – De aanbesteding voor het openbaar vervoer in het vervoersgebied Achterhoek en Rivierenland start met de publicatie van de aanbestedingsstukken op het Europese aanbestedingsplatform. De komende drie maanden kunnen vervoerbedrijven hiervoor inschrijven. Naar verwachting kan de concessie in september 2024 worden gegund. De nieuwe concessie loopt van december 2025 tot december 2035, met een optie tot verlenging tot 2042. De nieuwe vervoerder start in december 2025.

Klaas Ruitenberg: gedeputeerde verkeer en openbaar vervoer: “Ik reken op een goede aanbieding waarbij het belang van de reizigers voorop staat. We hebben een goede uitvraag neergelegd met veel uitdagingen zoals de RegioExpres, verduurzamen én inbouwen van toiletten. Vervoerders kunnen echt het verschil maken. Tegelijkertijd is de uitvraag ook realistisch in relatie tot het beschikbare budget.”

Toiletten in de trein én extra aandacht voor het platteland

In het Programma van Eisen is vastgelegd dat in de concessieperiode toiletten in de trein worden ingebouwd en dat extra er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid van het platteland. Dit zijn afspraken uit het coalitieakkoord. Er is ook een nieuw instrument toegevoegd: de Kaderbrief. Hiermee kan de provincie iedere vier jaar, het ritme volgend van de provinciale verkiezingen, nieuwe ambities inbrengen. Daarmee wordt het mogelijk om meer flexibel te reageren op politieke ambities én ontwikkelingen in de omgeving.

In het Programma van Eisen stelt de provincie minimum eisen aan de busdienstregeling waaraan de vervoerder moet voldoen. De eisen hiervoor zijn gekoppeld aan de indeling van het type buslijn. Door een minimumeis worden inschrijvers uitgedaagd om meer aan te bieden en de concurrentie aan te gaan. Voor de trein is de huidige dienstregeling uitgevraagd. Inschrijvers krijgen een zo groot mogelijke flexibiliteit om te ontwikkelen en te innoveren, ook een uitgangspunt op basis van het coalitieakkoord. Bus en trein moeten goed op elkaar aansluiten: het zogenaamde visgraatmodel. Aangevuld met flexibel vervoer en vraagafhankelijk vervoeren op plekken waar lijndiensten niet haalbaar of betaalbaar zijn.

Participatie

Belanghebbenden zoals regio’s, gemeenten en de reizigersorganisatie ROCOV hebben hun reactie kunnen geven op het concept-Programma van Eisen voor het vervoerscontract. Hun inbreng leidde tot aanpassingen en verduidelijkingen van het eisenpakket.

Treindienst Arnhem-Doetinchem

De vervoerder krijgt het alleenrecht voor het vervoer met de bus, buurtbus en de trein. In de huidige concessie zijn er meerdere treindiensten: Arnhem-Winterswijk; Arnhem-Tiel; Winterswijk- Zutphen, Zutphen-Apeldoorn. Er komt een treindienst bij: Arnhem-Doetinchem. Deze wordt nu gereden door Breng.

De bus van de buslijn Aalten naar Bocholt (Dld) – Foto: Achterhoek Ambassadeurs

RegioExpres

Tijdens de concessieperiode wordt ook de RegioExpres toegevoegd. Dit is een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem als aanvulling op de huidige stoptrein die vier keer per uur rijdt De RegioExpres vergroot de bereikbaarheid voor reizigers van de Achterhoek en de Liemers door een kortere reistijd en betere aansluiting op de intercity’s richting de Randstad en Nijmegen.

RRReis

In het hele vervoersgebied gaan buurtbus, bus en trein rijden onder het merk RRReis. Het gezamenlijke vervoersmerk van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Gunning

In het gunningsmodel ligt de nadruk op kwaliteit. Er zijn 100 punten te verdelen waarvan 55 voor kwalitatieve criteria en 45 voor kwantitatieve criteria. De verdeling is zodanig vormgegeven dat inschrijvers ruime mogelijkheden hebben zich op kwalitatieve onderdelen te onderscheiden. Dit zijn onderdelen zoals service, veiligheid, innovatie, inbouwplan toiletten en transitieplan voor verduurzamen. Kwantitatief criterium is het aantal dienstregelingsuren.

Maximaal 42 miljoen van de provincie

Provinciale Staten bepaalt de hoogte van het bedrag voor mobiliteit op de begroting. De wettelijke taak om regionaal openbaar vervoer te regelen is onderdeel van dit deel van begroting. Voor deze concessie is de provinciale bijdrage maximaal 42 miljoen euro voor de exploitatie. De overige kosten voor het openbaar vervoer moet de vervoerder uit de reizigersinkomsten genereren. Hiervoor is de vervoerder zelf verantwoordelijk. De tarieven zijn op basis van het Tarievenhuis Oost.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-02-26 11:55:52


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.