Sinds eeuwen stelt ‘de overheid Aalten’ beleid op voor volkstuintjes. De raad zal het daar op 31 oktober 2023 mee eens zijn

– De gemeente Aalten kent een bijzonderheid. Ze heeft volkstuinen op gronden liggen die eeuwenlang eigendom zijn van de lokale overheid zelf. Was het ruim 400 jaar geleden de drost van de ‘Heerlijckheid en kasteel Bredevoort’, die de taak had om deze voedseltuinen als onderdeel van het verdedigingswerk te beheren, nu maakt de gemeente een nieuwe beleidsnota met regels om de volkstuinen netjes te onderhouden. Voor het beheer ziet de gemeente graag dat de huurders zich verenigingen en dit overnemen. De huur gaat niet omhoog. Die blijft 25 cent per vierkante meter.

Eigenlijk wil verantwoordelijk wethouder Ted Kok zich helemaal niet druk maken over de nieuwe beleidsnota Volkstuinen. “Het enige wat nodig is, zijn eenduidige regels en deze worden vastgelegd”, zegt Kok. Wat het college van B&W in feite in november aan de gemeenteraad gaat vragen is of zij het eens zijn met het reglement voor het gebruik van de volkstuintjes. Het liefst zou Kok dit reglement uit handen willen geven of liever helemaal niet willen maken, maar dit aan een volkstuinvereniging overlaten, zoals dat gebruikelijk is in de zoom van de steden als in Amsterdams en in Utrecht. Maar een volkstuinvereniging bestaat in de Aaltense gemeente nog niet en volkstuinders willen dat ‘gedoe’ niet. Aalten heeft gepoogd het beheer onder te brengen bij Figulus, maar dat is niet wat een welzijnsorganisatie doet.

Voedselbossen, lokale voedselketen en welzijn geen twistpunten

Om die reden deed Jeroen Hollema van D66 tijdens de oordeelvormende raadsvergadering een poging van beleidsnota een groter belang te maken. In het belang van volkstuingebruikers wilde het beleid breder trekken. In de vorm van een visie voor een lokale en circulaire keten voor voedsel, voor het welzijn en ontspanning voor de mensen uit Bredevoort en Aalten en deed een suggestie voor de aanleg van voedselbossen. Maar Ted Kok wilde voor de kwartjes en de 92.175 m2 aan bestemmingen volkstuingronden niet te veel aandacht aan het beleidsstuk spenderen. “Het is gewoon het vastleggen van het bestaande beleid. We willen geen nieuw beleid maken.” En dus wist Hollema op de raadsavond de rest van de raadscommissieleden niet te overtuigen van zijn twistpunt. Het blijft bij de beleidsnota Volkstuintjes wat nu bij de gemeenteraad ligt en die is niet nieuw.

Er mag een schuurtje staan van max 6 m2 en 2,5 m hoog. In principe geen waterleiding en stroom. In de moestuintjes mogen 4 kippen gehouden worden in een ren. – Foto: Eveline Zuurbier

Verrommeling en lange wachtlijst

Vrijwel een identieke beleidsnota Volkstuinen met dezelfde foto’s en infografics is twee jaar geleden vastgesteld. Maar toen besloot de gemeenteraad over Ruimtelijke Ordening en bestemmingen. Nu wil gemeente Aalten dat ook de regels voor de gebruikers worden vastgesteld. Er trad op stukken volktuingrond verrommeling op. Er stonden caravans voor mogelijke overnachtingen in enkele moestuintjes of opgestapeld afval van een sloop. In enkele moestuinen had het onkruid de overhand genomen. Mensen waren soms maanden niet meer op de moestuin geweest, dit terwijl de wachtlijst voor een volkstuin langer is geworden. Daarnaast groeide er ergernis bij de fanatieke volkstuinders. Het is hard werken -met de hand- om de moestuin onkruidvrij te houden.

De 32 volkstuintjes op de Halve Moane liggen in de kom van het oorspronkelijke ravelijn, tussen de Tramstraat en de loop van De Bovenslinge. – Foto: Eveline Zuurbier

Historische volkstuinen

In totaal liggen er in de gemeente 73 volkstuinen op gemeentegrond. De Aaltense moestuinen liggen aan de Haartsestraat, ’t Slaa, Boomkampstraat, Kleine Maote en Nijverheidsweg. In Dinxperlo zijn geen gemeentelijke volkstuinen aanwezig. En Bredevoort liggen 32 volkstuinen in de Halve Moane en negen op de nabijgelegen Frenkenweide. Bijzonder aan de Bredevoortse volkstuinen is, dat zij daar al eeuwen liggen. Het vestingstadje Bredevoort en het kasteel dat er lag, was zelfvoorzienend dankzij warmoezerijen, moestuinen net buiten de stadsmuren, waar groente en fruit werden verbouwd en verkocht door en voor stads¬bewoners. In Bredevoort gebeurde dat op de maanvormige (Halve Moane) gronden binnen de bescherming van het ravelijn. De contouren van dit deel van de vestingwerken zijn net als de volkstuintjes nog steeds te zien. Vanwege dit historische besef heeft gemeente Aalten de gronden overgekocht en neemt daarmee ook de verantwoordelijke taak van wat eens de drost van Bredevoort deed: het beheer van de warmoezerijen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-26 13:42:04


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.