Raadsvragen en commissiebehandeling over ‘goede voortgang’ in evaluatie tender zonneparken Zwolle

– Terwijl wethouder Bart Porskamp na het zomerreces verklaarde dat gemeente Oost Gelre de regionale afspraken voor grootschalige opwek van zonne-energie ruimschoots gaat halen en direct door wil met de grootschalige opwek van windenergie, is er drie jaar na de afgifte van de omgevingsvergunning nog helemaal niets gebeurd op de landbouwpercelen in en rond Zwolle. Ook de dorpsraad Contactgroep Zwolle verneemt helemaal niets meer van de initiatiefnemers.

De fractie van NLog heeft het onderwerp op de politieke agenda gezet. Op dinsdag 31 oktober wordt de evaluatie eerste tender zonneparken behandeld in de raadscommissie. En in de afgelopen raadsvergadering kwam ook het CDA met vragen over de beoordeling van de wethouder over de zogenaamde eerste tender Zonneparken.

Financiële participatie net als in Berkelland loslaten?

In Zwolle is men er al langer niet gerust op dat de vier zonneakkers rond de buurtschap ooit aangelegd gaan worden volgens de gemaakte afspraken. Ze vreest dat voor de aanleg van de zonneakkers de voorwaarden voor lokaal eigendom en het delen in de financiële opbrengst, losgelaten gaan worden.

‘We horen niets en zien niets gebeuren’

Zeker als na het zomerreces verantwoordelijke wethouder Bart Porskamp verklaart dat er in de regio 96 procent voor de grootschalige opwek van zonne-energie in de ontwikkelingsfase zit, en in Oost Gelre de volle honderd procent snel zal bereiken voor de regionale opgave, is buurtschap Zwolle in rep en roer. Want rondom de initiatieven bij de Hegemansweg en Zonnepark Zomereiken op Oost Gelres grondgebied blijft het stil. De lokale bevolking zag in de mogelijkheid om financiële participeren en in het aanbod van de initiatiefnemers ook te delen in de opbrengsten het voordeel grote projectontwikkelaars van buiten de regio te mijden. Maar Zwolle hoort en ziet niets meer van de initiatiefnemers Beernink en Reijerink.

Zwolle niet betrokken bij de evaluatie

De stilte rondom de ontwikkeling is niet het enige. Want wat Zwolle stoort is dat de gemeente niemand van hen, zowel de initiatiefnemers als de Contactgroep Zwolle niet, heeft gevraagd voor de evaluatie van de tender.
Wethouder Bart Porskamp heeft tot nu toe enkel verklaart dat het gaat over een beleidsmatige evaluatie en dus gebeurde dit alleen met ambtenaren. “Het is niet dat we de discussie opnieuw gaan voeren. De gemeente zit niet in de uitvoering. We weten dat de businesscase door ontwikkelingen op de energiemarkt onder druk staan, maar het is niet aan ons. We hebben de tender geëvalueerd.”

Splijt de bevolking

In de buurtschap splijten meerdere plannen voor de aanleg van grote zonneparken op landbouwgrond, de overwegend agrarische gemeenschap. Dit is sinds de komst van een tussenstation op bedrijventerrein de Laarberg het geval.

De voorwaarden voor financiële participatie waren voor het CDA de overweging om met de zonneparken op landbouwgrond in te stemmen. Het CDA is bij de bron geen voorstander van grote zonneparken op landbouwgrond, maar moet er mee dealen in de raad en de gemaakte afspraken in de regio.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-23 07:17:10


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.