Positief resultaat, maar geen vreugde over de financiën Aalten

AALTEN – Gemeente Aalten sluit het boekjaar 2023 af met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Toch zijn er geen blije gezichten. “Het zijn allerlei incidentele en boekhoudkundige zaken waardoor we geluk hebben,” aldus wethouder van Financiën Ted Kok. “In 2024 en 2025 vallen de financiële resultaten mee en zit er een klein voordeel voor ons in. Maar het verwachte tekort van 3,8 miljoen euro op de balans loopt op tot 4 miljoen euro voor de gemeente Aalten. In 2026 krijgen we het niet meer rond en zullen we nu ook voorzieningen moeten sluiten als je de consequenties van het hoofdlijnenakkoord ziet van de nieuwe regering in Nederland.”

Incidentele meevallers en subsidies

Het gezicht van wethouder Ted Kok spreekt boekdelen. Aalten heeft geluk door meevallers waar de gemeente niet op gerekend had. Het is weer gelukt een positief resultaat te boeken en Kok toont een trots gezicht omdat goed werk op het gemeentehuis in Aalten is beloond met een half miljoen aan subsidies. “We hebben subsidies ontvangen waar we niet op gerekend hebben. De energielasten hadden we hoger begroot en die hebben we vanwege de lagere prijzen bijgesteld. De aanvraag van bouwvergunningen kende een eindsprint vanwege de introductie van de nieuwe omgevingswet per 1 januari. Extra inkomsten – leges – kregen we uit de bouwprojecten in De Heurne. Voor Tico Tico dienden we de opgelegde dwangsom boekhoudkundig te verantwoorden en bij Laborijn hebben we nog 400.000 euro in de boekhouding staan. Deels is dit een positief verhaal,” zegt Kok na de opsomming van de voordelen. “Het zijn incidentele zaken waardoor het resultaat van de jaarrekening positief uitvalt, maar structureel verandert er niets.” Het positieve resultaat van bij elkaar 2,2 miljoen euro boekt Aalten naar de algemene reserve voor mindere tijden. En die zitten eraan te komen.

Dreigend tekort in 2026 van 4 miljoen euro

Kok kijkt vervolgens zorgelijk naar de nabije toekomst van de gemeente. Het jaar 2026 staat in gemeenteland bekend als ‘het ravijnjaar’. In dat jaar is de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds niet langer gekoppeld aan de uitgaven die het Rijk doet. Dat houdt in dat wanneer Den Haag meer uitgeeft, bijvoorbeeld als tijdens corona, gemeenten ook meer krijgen. Dat wordt losgelaten. Ook krijgen gemeenten in 2026 te maken met de opschalingskorting. Volgens Den Haag, het kabinet Rutte IV, moeten de gemeenten sinds de overheveling van Wmo en de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeentes, de zaken goed op orde hebben. Daarnaast praten gemeenten over BUIG (minder beloning voor de uitvoering van de Participatiewet) en een aantal specifieke uitkeringen (bijvoorbeeld een extra uitkering om de luchtkwaliteit te verbeteren en/of biodiversiteit te bevorderen) waarop ze gekort worden. En alsof dat nog niet genoeg is, legt de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB de gemeenten een ‘efficiency-korting’ op van in totaal 638 miljoen euro. Het merendeel van de gemeenten verwacht hun wettelijke taken niet meer te kunnen uitvoeren. Wethouder Ted Kok: “We krijgen het niet meer rond. Voorzieningen moeten sluiten als je de consequenties van het hoofdlijnenakkoord ziet.”

Geen ruimte voor investeringen

Voor investeringen in de gemeente is er vanaf 2026 geen ruimte meer, aldus de wethouder. “We voeren daarvoor een voorzichtig beleid tot geen ontwikkeling van nieuw beleid meer.” Het bestaande beleid gaat Aalten opnieuw bekijken. ‘Herijken’, noemt Kok het. “We gaan niet bezuinigen!” In 2026 verwacht gemeente Aalten een tekort van 4 miljoen euro. “Op een begroting van 70 miljoen euro lijkt dat niet veel, maar 30 tot 40 procent is vrij besteedbaar.” (Het overige percentage is om het gemeentelijke bedrijf draaiende te houden.) “Als we onze uit te voeren wettelijke taken in de 25 miljoen moeten zoeken, dan is 4 miljoen korten heel erg veel. Dit is net zoveel als wat we binnen krijgen via de gemeentelijke belastingen (OZB).” Vervolgens duidt Kok de uitdaging waarvoor de gemeente staat met een voorbeeldberekening. “Het is gevaarlijk als ik zeg: ‘het zou een verdubbeling van de OZB belasting aan onze inwoners betekenen. Maar dit gaan we niet doen.”

Vooruitblik op gemeenteraadsvergadering

Op maandag 17 juni behandelt de gemeenteraad de jaarstukken en de Voorjaarsnota als voorloper op de begrotingsbehandeling in het najaar. Een grote zorg voor de gemeente Aalten is netcongestie waardoor een tekort aan te leveren energie ontstaat, de toegang tot de zorg en de betaalbaarheid van woningen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-05-28T08:45:45+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.