Opnieuw 200 hectare kruidenrijke weilanden voor Gelderland : beter voor bodem, biodiversiteit en klimaat

– Vanaf vandaag krijgen Gelderse melkveehouders weer korting op kruidenrijke grasmengsels. De succesvolle campagne #1001ha van LTO Nederland en Urgenda gaat het vierde jaar in. Het mechanisme is even simpel als doeltreffend: dankzij een donatie van provincie Gelderland krijgen boeren korting op duurdere grasmengsels. Boeren die de grasmengsels gebruiken besparen op kunstmest en gewasbeschermers en dat is natuurlijk goed voor klimaat, stikstof en biodiversiteit. De provincie Gelderland doet voor derde keer mee met 1001ha.

In Gelderland werden tot nu toe al meer dan 700 hectare kruidenrijk grasland gerealiseerd via de campagne 1001ha. In 2020 ging deze campagne van start, met als oorspronkelijke doel 1001 hectare kruidenrijk grasland te realiseren in Nederland. Inmiddels hebben landelijk ruim 1.000 boeren meegedaan aan eerdere campagnes en is er 4.000 hectare ingezaaid met dit kruidenmengsel. Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kilo stikstofkunstmest, 1.000 kilo CO2 en zorgt voor meer biodiversiteit, gezondere koeien en een gezondere bodem.

Kruidenrijk grasland: win win win

Kruidenrijk grasland is grasland dat naast diverse grassoorten ook uit minimaal 30% vlinderbloemigen en andere kruiden bestaat. Dit type grasland zorgt voor meer biodiversiteit op een (melk)veebedrijf. Het versterkt het verdienmodel van de boer en draagt bij aan betere waterberging door een dieper wortelstelsel dan gras. Ook hoeft er minder (kunst)mest ingezet te worden doordat de vlinderbloemigen in het grasland stikstof binden uit de lucht. Het draagt door de bloemen en kruiden bij aan meer insecten, een gezonder bodemleven en is door de variatie beter voor de koe. Om boeren bekend te maken met deze kruidenmengsels geven we een ‘experimenteerkorting’ voor maximaal 3 ha per boer. 77% van de boeren wil na de eerste ervaring hiermee verder en zo is kruidenrijk grasland dé nieuwe trend in de melkveehouderij geworden.

Kruidenrijke zaaimengsels. – Foto: 1Achterhoek

Doorzaaien of inzaaien?

Bij kruidenrijk grasland kan een boer ervoor kiezen het land te bewerken (zwart maken) en een grasmengsel in te zaaien of hij kiest ervoor om enkel kruiden en klavers door bestaand grasland te zaaien. Verandert het land van functie, bijvoorbeeld van maïs naar gras, dan kiest hij voor inzaaien. Heeft de boer nog een goede grasmat, dan is doorzaaien een duurzame optie omdat de bodem minder hoeft te worden bewerkt. Boeren kunnen dus kiezen voor de bekende grasmengsels of voor doorzaaimengsels met kruiden en klavers. Voor beiden geldt: maximaal 3 hectare korting. Op de website van 1001ha staan tips voor succesvol doorzaaien.

Bijzondere samenwerking

In 2020 staken Urgenda en LTO Nederland de koppen bij elkaar om boeren te helpen. Dat werd als bijzondere samenwerking ervaren. In eerste instantie werkten ze samen met één zaadleverancier, Pure Graze. Inmiddels zijn dit er al 6 geworden. Urgenda en ZLTO startten in 2022 samen met de provincie Zeeland een gelijksoortige campagne voor soortenrijke mengsels voor akkerbouwers. Deze campagne is inmiddels landelijk opgeschaald.

Iedereen kan de boer helpen verduurzamen. Iedere keer als een provincie of gemeente doneert aan de campagne kunnen de boeren in die regio korting krijgen.

Momenteel kan er dankzij de bijdrage van burgers in heel het land met korting worden besteld. Wanneer het budget van de donaties op is, blijven de regio’s waar subsidies lopen over. Momenteel zijn dat de provincies Zuid-Holland, Limburg, Fryslân, Drenthe en Gelderland én de gemeenten Hardenberg, Hof van Twente, Ede, Berkelland, Wierden en in de Groene Stelling van Amsterdam. Het Rijk betaalde eenmalig voor 1000 hectare mee. Ook bedrijven en burgers droegen bij. In het voorjaar nog doneerden lezers na een oproep van Urgenda 50.000 euro voor dit project.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-08-29 13:27:17


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.