Op zuuk naor mooie dialectverhaaln aover Europa: oproep aan streektaalschrievers

LICHTENVOORDE – De organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, elk jaor in streektaalmaond meert, is weer op zuuk naor mooie streektaalschriefsels. De mooisten wordt epubliceerd in Flonkergood, ‘t kadobuukske da’j in de Waeke grates kriegt bie ankoop van ‘n streek(taal)book. Het thema kommend jaor is Europa. Verhaaln en gedichten in de Achterhookse of Liemerse streektaal könt töt 31 oktober worden in-estuurd.

Flonkergood is een mooi buukske, boordevol streektaalverhaaln en –gedichten. Disse bunt eschreven deur mensen uut Achterhook en Liemers in eur eigen streektaal. Of i-j noe völle of juust gin schriefervaring hebt, iederene kan ziene schriefsels instuurn. De beste, mooiste, grappegste, indringendste of creatiefste verhaaln komt in ’t buukske trech. Met ‘t uutbrengen van Flonkergood hopt de organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book ‘t schrieven én laezen in streektaal te stimuleern.

Europa

De kommende Flonkergood hef as thema Europa met-ekreegn. Wi-j laeft in Europa en d’r is slagmaols wat te doone aover dit onderwarp. Wat betekent Europa veur ow? Is ’t alleneg ’n geografischen anduding of vuul i-j ow echt betrokken bie Europa? Geet dit onderwarp veur ow aover grenzen, of juust aover verbinding en vri-jheid? Misschien gif ’t leedjen van Joost Klein of juust ‘t verhaal uut de Griekse mythologie, van de Fenicische prinses Europa, ow wal inspiratie.

Instuurn

Schriefsels kö’j instuurn veur 31 oktober 2024. Daornao gaot de selectiecommissie en de redactie an de gange um de beste verhaaln klaor te maken veur publicatie in Flonkergood 2025. De letste jaoren stonden d’r steeds ruum twinteg verhaaln in ‘t kadobuukske. Een antal schrievers wordt uut-eneudegd um eur verhaal veur te dragen tiedens de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse book, op zundag 2 meert 2025.

Belangriekste veurwaarden

De verhalen bunt eschreven in Achterhookse of Liemerse streektaal.
– Elken deelnemmer mag maximaal twee verhaaln of gedichten instuurn.
– Teksten bunt maximaal 500 woorden. Gedichten max. 24 regels incl. witregels.
– Langere teksten wordt neet in behandeling enommen.
– Biedraagn könt tot uuterlek 31 oktober 2024 as word-document worden emaild naor: info@ecal.nu.
– ‘t Volledege reglement en meer informatie is te vinden op www.ecal.nu/flonkergood

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-06-24T09:19:24+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.