Oost Gelre opent meldpunt voor verdachte situaties

– Een winkel waar nooit iemand komt, maar waarvan de eigenaar wel in een dure auto rijdt? Een nieuwe sponsor bij de voetbalvereniging die met geld smijt? Het kan duiden op criminele activiteiten, ook wel ondermijning genoemd. Om inwoners van Oost Gelre een laagdrempelige mogelijkheid te geven dergelijke signalen door te geven, is het Meldpunt Verdachte Situaties geopend: www.oostgelre.nl/Meldverdacht. “Zie je iets wat je niet vertrouwt? Meld het!”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort.

Ondermijning is de verzamelnaam voor die vormen van criminaliteit die tot ontwrichtende effecten in de samenleving leiden. Denk aan zorgfraude, witwassen van geld via een winkel of sportverenigingen, een drugslab in een gehuurde schuur of panden waar illegaal arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. Het zijn zaken die de maatschappij ontwrichten.  

Melden loont, altijd

Omdat mensen niet voor ieder ‘niet-pluis gevoel’ naar de politie stappen, heeft de gemeente nu een Meldpunt Verdachte Situaties. Op de website van de gemeente kunnen mensen melding maken van zaken die zij niet vertrouwen. De melding komt binnen bij het team Veiligheid. Dat team bekijkt de melding en deelt de informatie indien nodig met de politie of bijvoorbeeld zorginstanties. De situatie wordt altijd onderzocht.

Samen waakzaam zijn voor ieders veiligheid

Burgemeester Bronsvoort ziet het digitale meldpunt als extra ogen en oren voorde gemeente. “Alle ogen en oren zijn nodig voor een veilige samenleving. Zie je iets wat je niet vertrouwt? Meld het dan. Hiermee bedoel ik niet dat mensen altijd maar achterdochtig moeten zijn naar elkaar, dat is niet gezond en ook niet nodig. Ondanks dat we in Oost Gelre een sfeer hebben van noaberschap, kan het voorkomen dat je een situatie ziet waar je vraagtekens bij hebt. Vaak voel je het wel aan. Het is mooi dat we met elkaar waakzaam zijn, want ondermijning is echt een probleem.”

Voorkómen van drugsproductie en -handel

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Drugshandel en -productie kunnen op veel plekken voorkomen. Op straat, op bedrijventerreinen, maar ook achter de voordeur, op zolder. Drugsgeld kan worden witgewassen via winkels. Waar je op kunt letten als inwoner? Als je denkt: waar doen ze het van? Of je ziet ineens veel mensen en busjes bij een leegstaand huis. Die signalen ontvangen wij graag. De politie en de gemeente hebben de hulp van inwoners hard nodig.”

Oost Gelre is zeker niet de eerste gemeente met een dergelijk meldpunt. “We bespreken het thema ondermijning regelmatig in regioverband”, aldus de burgemeester. “We willen alle wegen die er zijn benutten om deze criminaliteit aan te pakken.”

Naast het Meldpunt Verdachte Situaties op de website kunnen inwoners ook meldingen doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000, de politie 0900 – 8844 of – bij urgente situaties: 1-1-2.

Bijeenkomst herkennen drugscriminaliteit

Het Meldpunt werd geïntroduceerd tijdens een bijeenkomst op woensdag 10 mei in Vragender over het herkennen van drugscriminaliteit. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van recente drugsdumpingen in het dorp en in de regio. Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland en de politie Oost Gelre legden uit hoe je drugsafval, – productie en -handel kunt herkennen, wat inwoners kunnen melden en hoe zij de melding kunnen doen.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-05-11 10:41:15


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.