Oost Gelre kijkt naar vaste opvanglocatie voor de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten

– Gemeente Oost Gelre zoekt naar mogelijkheden voor een vaste opvanglocatie of kleinschalige flexlocaties voor statushouders. Ook stelt ze zichzelf de opdracht dat binnen de gemeentegrenzen er ook voor asielzoekers, ontheemden en arbeidsmigranten huisvesting moet komen.

Oost Gelre voelt de urgentie en de druk, want de datum op 1 september 2023 loopt het contract af voor de opvang van statushouders aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde. “Het is verstandig om nu na te denken over een permanente tussenlocaties, nu gemeenten elk half jaar van het Rijk statushouders krijgen toegewezen.”

Dat was dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de algemene gedachte van de raad en het college. Die werd uitgesproken nadat de fractie van OOG een motie indiende die opriep alle mogelijkheden te onderzoeken om vóór de deadline van 1 september 2023 opvangmogelijkheden beschikbaar te hebben.

De motie ging alleen over hoe de opvang én huisvesting van statushouders. OOG stelde: “het voor politiek, hulporganisaties, buurtbewoners, begeleidingscommissies en de mensen waar het om gaat veel beter, wenselijker maar ook praktischer is hiervoor een vaste locatie, of kleinere locaties van een bepaalde minimale omvang, bijvoorbeeld zes geschakelde flexwoningen, te kiezen.

De andere fracties en het college vonden dat de problematiek rond opvang en huisvesting asielzoekers en andere ontheemden moet gaan. Verantwoordelijk wethouder voor huisvesting Bart Porskamp noemde ook de arbeidsmigranten waarvoor de huisvesting te kort schiet.

Gemeenten kampen met een flinke achterstand als het gaat over het huisvesten van statushouders. Naast dat er sprake is van een asielcrisis bestaat in Nederland ook de wooncrisis. De situatie is zo, doordat statushouders -dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning- in de asielzoekerscentra moeten wachten op een woning, is daar geen plek om nieuwe asielzoekers op te nemen. Wethouder Bart Porskamp heeft op de informatieavonden met de buurt rond de Kievitstraat menigmaal gezegd dat statushouders wel voor méér druk op de woningmarkt zorgen, maar zij niet de woningcrisis veroorzaken. Meer dan 90 procent van de sociale huurwoningen wordt aan andere groepen toegewezen.

Een dag eerder had het college de gemeenteraad van Oost Gelre al bijgepraat over de moeite die ze doet om huizen te vinden en over de mogelijkheden die worden gezocht om de problematiek het hoofd te kunnen bieden. De motie van OOG kreeg de sympathie van de hele raad en het college, maar trok de motie die ‘vreemd aan de agenda’ was toegevoegd toch terug. Fractieleider Ronald Willerink: “De motie is geen doel, maar een middel om iets te bereiken. We hebben dat door dit gesprek in de raad te voeren bereikt. ”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-20 20:47:54


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.