Onrust in Winterswijk speelt rol in beslissing over asielzoekers

WINTERSWIJK – Het college van B en W in Winterswijk beslist dinsdag hoeveel vluchtelingen in het azc worden ondergebracht. Worden het er weer 400, zoals het altijd was? Of krijgt de proef met 500 asielzoekers, dus 100 vluchtelingen meer, een vervolg?

400 of 500 vluchtelingen, zo ogenschijnlijk simpel is de keus, maar zo eenvoudig ligt het niet. Heeft het college vooral oog voor de ‘eigen’ burgers óf sorteert ze voor op het landelijke belang, want er moet een vluchtelingencrisis worden bestreden. Er is een tekort aan opvangplekken en álle gemeenten moeten een (extra) bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen.

Golf aan inbraken

Na jaren van relatieve rust is het uitgerekend de laatste maanden onrustig geweest op en rond het azc. Een groepje asielzoekers blijkt betrokken bij auto- en woninginbraken en een bewoner van het azc wordt bij een arrestatie neergeschoten door een agent. Naar aanleiding van de golf aan inbraken wordt in een paar straten in de wijk De Rikker een buurtapp opgericht en surveilleren bewoners ’s nachts door de wijk.

Die ontwikkeling heeft zijn neerslag op een enquête onder de direct omwonenden van het azc. In de ogen van die buurtbewoners kan het gemeentebestuur niet voorbij gaan aan de uitkomsten van de enquête, die uitwijst dat de buurt het laatste jaar meer overlast van het azc ervaart dan daarvoor. Ook is het gevoel van onveiligheid toegenomen. Dat moet door het college in de overweging worden meegenomen, vinden de omwonenden.

Dat besef leeft bij burgemeester Joris Bengevoord en wethouder Elvira Schepers, die onlangs in gesprek gingen met een delegatie van de buurt. Maar ze willen zich ook humanitair opstellen en zullen de druk voelen die op de gemeenten wordt gelegd om de vele vluchtelingen in het land een plek te geven.

Evaluatiemoment

Een buurtbewoner oppert tijdens bovengenoemd gesprek als gemeente voor 400 bewoners te kiezen en na een half jaar een evaluatiemoment in te passen. Is de buurt tevreden, dan kan er altijd nog gekozen worden voor 500 mensen. De buurtbewoners zeggen niet blind te zijn voor wat er in Ter Apel gebeurt, maar als gemeente moet je ook recht doen aan de uitslag van de enquête, zo is het heersende gevoel onder de buurtbewoners.

De afvaardiging van de buurt krijgt tijdens het gesprek met Bengevoord en Schepers de indruk dat er door het college al een afslag is genomen; onder voorwaarde van harde afspraken met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) mogen er 500 vluchtelingen komen in het azc. Zo is het niet gezegd, maar daar wordt door de buurt rekening mee gehouden.

De sfeer onder een deel van de buurtbewoners is momenteel gelaten. De beheergroep, die de buurt vertegenwoordigt, bestaat uit nog uit één bewoner. De andere twee leden zijn gestopt, onder meer na kritiek van buurtgenoten ‘dat er toch niks gebeurt’.

Kritiek krijgt geen gezicht

Het azc in Winterswijk staat er sinds 2002 en de wijk is er in de loop der jaren omheen gebouwd. Het is een open azc, dus zonder hekken en slagboom, de bewoners lopen in en uit. De omwonenden stellen dat het met 400 mensen te behappen is, maar dat een aantal van 100 vluchtelingen méér voor te veel onrust zorgt.

Buurtbewoners die kritische kanttekeningen plaatsen blijven op de achtergrond. De kritiek krijgt geen gezicht. De reden: de criticasters zijn bang als racist te worden weggezet. Desondanks kan er een moment komen dat ze uit de anonimiteit treden. “De buurt is nu nog rustig en de gemeente gokt daar op, maar het kan zover komen dat de mensen met spandoeken gaan protesteren”, zegt een omwonende, die uiteraard anoniem wil blijven.

Geschreven door Domien Esselink op 2022-09-29T14:03:31+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.