Nog twee weken sportspullen verzamelen voor ‘sportspulweggeefdag’ voor wie dat nodig heeft en tegen verspilling

– “Heb je nog sportkleding of sportmaterialen thuis liggen waar je niets meer mee doet? Lever ze dan in voor de sportspulweggeefdag. Zo help je een ander en je bent ook nog eens duurzaam bezig.” Met deze oproep doen sportverenigingen een oproep aan hun leden om sportspullen die in de kast liggen en nog goed zijn om her te gebruiken aan te bieden aan degenen die een krappe beurs hebben, of pas bij een sportclub zijn begonnen en om duurzaam bezig te zijn.

Voor de eerste editie van de Winterswijkse Sportspulweggeefdag hebben zich zes Winterswijkse sportverenigingen aangemeld. Samen met de WUh organiseert zij in het kader van duurzaamheid in de breedste zin van het woord, een sportspulweggeefdag. Naast Mevo, FC Trias, WWV, FC Winterswijk, SC Meddo en HCW heeft ook het Centrum Duurzaam Winterswijk bij deze actie aangehaakt.

Het is de bedoeling dat van 8 tot en met 17 mei de sportverenigingen op hun eigen complex sportspullen inzamelen. Elke club organiseert in deze weken zijn eigen inzamelingsmomenten. De deelnemende clubs communiceren deze tijden via hun eigen website. Inwoners die niet bij een sportclub zijn aangesloten kunnen hun sportspullen, tijdens de openstellingsuren van het Centrum Duurzaam Winterswijk (dinsdag t/m vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur) in het gemeentehuis aan het Mw Kuipers-Rietberglein nr. 1, inleveren.

Inwoners die wel lid zijn van één van de deelnemende clubs kunnen hun, door de jaren heen verzamelde sportspullen bij de eigen club afgeven. In principe kan iedereen allerlei soorten sportmaterialen inleveren. Velen zullen immers ongebruikte sportkleding en ander sportmaterialen in de kast hebben liggen? Dat hoeft niet per se clubkleding, maar dat mag ook andere sportkleding zijn. Denk hierbij dan aan de veelheid van voetbalshirts met de namen van bekende voetballers erop. De sportkleding die ingeleverd wordt dient schoon, gewassen en in goede staat te zijn.

Op vrijdag 2 juni zullen de deelnemende verenigingen vanaf 16:00 tot 20:00 uur de verzamelde sportspullen in de kantine van FC Trias aanbieden. Iedereen, die denkt sportspullen nodig te hebben, kan de 2e juni langs komen en gratis datgene ophalen wat hij denkt nodig te hebben. Hierdoor hoeft niemand zich meer zorgen te maken over de aanschaf van dure sportkleding en of andere sportmaterialen. Men bespaart op deze manier geld en men is ook nog eens duurzaam bezig. Voor meer informatie kan men op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur bellen met de WUh telnr. 0543 – 200026. Mailen kan uiteraard ook. E-mailadres sportspul@wuhwinterswijk.nl

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-04-28 10:26:46


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.