Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners in Dinxperlo voor 48 oorlogsvluchtelingen

DINXPERLO – Nadat begin deze maand Aalten bekend maakte een plek te hebben gevonden in een voormalig bedrijfspand van een schoonmaakbedrijf in Aalten, maakte de gemeente deze week bekend opnieuw een huisvestplek te hebben gevonden. Het gaat dit keer om een leegstaand pand van een keukenmaker aan de Industriestraat in Dinxperlo dat opvangruimte biedt voor 48 Oekraïners. De komende maanden wordt het pand geschikt gemaakt voor bewoning. De buurtbewoners en omliggende bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

De gemeente huurt het pand voor een periode van vijf jaar. De aannemer start rond 1 mei met de verbouwings­werkzaamheden. Naar verwachting kan het pand in de tweede helft van juli worden opgeleverd. Voor de kosten van huur en verbouwing ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk.

Uitbreiding opvangplekken

De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort. Er is daarom onverminderd behoefte aan tijdelijke woonruimte voor de opvang van Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogs­geweld. Op dit moment zijn er 73 gemeentelijke opvangplekken (60 in Aalten en 13 in Dinxperlo) verdeeld over 12 verschillende locaties beschikbaar in de gemeente. De gemeente staat voor de opgave om dit aantal uit te breiden naar in totaal 165 gemeentelijke opvangplekken.

Het realiseren van de resterende gemeentelijke opvangplekken is een flinke opgave, want er is weinig woonruimte beschikbaar

Het realiseren van de resterende gemeentelijke opvangplekken is een flinke opgave, want er is weinig woonruimte beschikbaar. De gemeente Aalten heeft daarom gezocht naar leegstaande panden die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt als tijdelijke woonruimte. “Op die manier wordt de reguliere woningmarkt zo min mogelijk belast en voldoen we als gemeente toch aan onze verantwoordelijkheid voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp.

Ondersteund door Figulus en Laborijn

In een gemeentelijke opvanglocatie ligt het beheer en de verantwoordelijkheid bij de gemeente. De gemeente zorgt dat de bewoners een veilige en prettige opvangplek krijgen. In samenwerking met onder meer welzijnsorganisatie Figulus, sociale dienst Laborijn en diverse vrijwilligers worden de Oekraïners ondersteund om in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden.
De buurtbewoners en omliggende bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-04-24 13:01:36


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.