N318 V’veld–Aalten–W’wijk gaat flink op de schop: 13 oktober is er een inwonersavond

– Halverwege 2023 is de verkeersader N318 aan de beurt voor een groot onderhoud. Behalve een nieuw asfalt, sluit wegbeheerder, de provincie Gelderland, een aantal zijwegen af en komen er passeerhavens voor landbouwverkeer. Tot aan de inrit van de atletiekvereniging Aalten wordt de Bredevoortsestraatweg parallel aan de N318 doorgetrokken. De provincie heeft bij de ook oog voor de bescherming van het waterwingebied, de Berenschotbruggen en voor kunst in de fietstunnel onder de Hamelandroute door.

De provincie wil het groot onderhoud combineren met het veiliger maken van de weg en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De N318 die vanaf Varsseveld via Aalten en Bredevoort naar Winterswijk door het oostelijke deel van de Achterhoek loopt, is een steeds maar drukker wordende weg. De verkeersproblemen nemen toe en die vragen om aanpassingen over de hele N318 route.

Varsseveld-Aalten

Er ligt op het wegdeel Varsseveld – Aalten geen parallelweg. Het landbouwverkeer zorgt daar voor oponthoud. Door vier ‘verplichte’ passeerhavens aan te leggen waar tractoren en andere landbouwvoertuigen stil moeten gaan staan als verkeer achter ze rijdt, een inhaalverbod én door de zijwegen voor grotere landbouwverkeer toegankelijker te maken, wil de provincie oponthoud op de N318 zoveel mogelijk te beperken. Melkwagens, voerwagens en injecteermachines kunnen beter de weg afslaan en de weg opdraaien.

De westelijke gelegen aansluiting van de Heuvelweg op de N318 en de zijwegen Weversborgdijk, Barnekampsdijk en Hollenberg worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Rondweg Aalten en Bredevoort

In het plan wil de provincie de verkeerssituatie op de rondweg ook verbeteren. Door de parallelweg vanaf de Bredevoortsestraatweg door te trekken tot aan de inrit van de atletiekvereniging AVA ’70, hoeven auto’s niet meer haaks af te slaan. Daarvoor moeten bij de atletiekbaan een aantal bomen wijken. Dit geldt ook voor de Tolhuisweg – de afslag naar Bredevoort- waar de fietsoversteek verbeterd wordt. Het gaat om een totaal van elf bomen.

Samen met de gemeente Aalten maakt de provincie de 130 meter lange tunnel onder de Hamelandroute (N313) door aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker. Muurschilderingen op de wanden en betere verlichting maken dat waar. Inwoners mogen meedenken over het ontwerp.

Bescherming waterwingebied

Tussen de Bredevoortsestraatweg en de Hamelandroute legt de provincie een filtrerende constructie naast de rijbaan aan. Daarmee wordt vervuild hemelwater gereinigd in de berm. Deze constructie absorbeert zware metalen en olie waardoor gezuiverd water de grond inzakt. Het water hoeft dus niet afgevoerd te worden naar een waterzuivering.

Inwonersavond

Weggebruikers en omwonenden krijgen te maken met overlast en wegomleggingen wanner volgend jaar de weg wordt aangepast. Op donderdagavond 13 oktober is er een speciale bijeenkomst (19.00 uur) in het Kulturhus Lintelo Schooldijk 23. De plannen zijn nog niet definitief.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-10 21:07:52


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.