Meedenkers gezocht voor het subsidieprogramma van LEADER Achterhoek 2023-2027

– LEADER Achterhoek maakt met subsidie de plannen van inwoners voor samen leven, wonen en werken in de Achterhoek mogelijk. Als inwoner kunt u met uw visie en ideeën voor het platteland de basis leggen voor het subsidieprogramma van 2023-2027

Dankzij subsidie van LEADER Achterhoek zijn tussen 2015 en 2022 meer dan 70 plannen van inwoners gerealiseerd. Plannen die resulteerden in beter leven, wonen en werken in de regio.

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vormen samen LEADER Achterhoek. Om opnieuw een LEADER gebied te worden moet er in opdracht van de provincie Gelderland een programma worden geschreven, de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Een belangrijke voorwaarde is dat de LOS wordt opgesteld samen met u: inwoner, (belangen)organisatie, overheid of ondernemer uit een van de deelnemende gemeenten.

Het vertrekpunt van het nieuwe programma is een sterkte-zwakte analyse van de Achterhoek. Hiervoor is er een online enquête opgesteld. Wat vindt u belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, klimaat, water en bodem en verbetering biodiversiteit? Deze vier thema’s komen uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het NSP is de Nederlandse invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid waar LEADER onderdeel van uitmaakt. Uw antwoorden op de vragen in de enquête geven aan welke onderwerpen volgens u belangrijk zijn voor samen leven, wonen en werken in de Achterhoek.

Er worden in maart drie bijeenkomsten/werksessies georganiseerd waar u van harte voor bent uitgenodigd. Geef u op voor een van de volgende drie bijeenkomsten:

Dinsdag 7 maart in ’t Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo

Donderdag 16 maart bij de Stadsboerin, Klootsemastraat 1 te Doetinchem

Donderdag 23 maart in Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 te Neede

De bijeenkomsten starten om 17.00 uur en duren tot uiterlijk 19.30 uur. De enquête vindt u op de website www.leaderachterhoek.nl. Wilt u deelnemen aan een van de werksessies dan vindt u op de website de link voor de aanmelding. Het is ook mogelijk om een mailtje te sturen naar jolandakemna@leaderachterhoek.nl met daarin uw naam, naar welke bijeenkomst u wilt komen en met hoeveel personen u komt

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-02-17 14:55:56


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.