Koninklijke Erepenning uitgereikt aan Vereniging Wilhelmina Kotten

– Vereniging Wilhelmina uit Kotten is woensdag onderscheiden met de Koninklijke Erepenning vanwege het 125-jarig bestaan van de vereniging. Tijdens de receptie ter ere van het 125-jarig bestaan reikte 2e locoburgemeester Wassink de erepenning uit aan voorzitter René Vering.

Vereniging Wilhelmina staat zeer centraal in het buurtschap Kotten en is al 125 jaar het cement voor de samenleving van de buurtschap Kotten. De vereniging vervult een belangrijke, sociale en culturele rol binnen de gemeenschap. Naast ‘cement’ kwam het er ook van een gebouw te bouwen waar mensen samen kunnen komen.

Vereniging Wilhelmina is op 4 mei 1898 opgericht. Na een aantal jaren volksfeest te hebben gevierd bij verschillende locaties, is besloten om een vereniging met eigen tent van steen op te richten. Op 6 september 1898, tegelijkertijd met de kroning van Koningin Wilhelmina, is het verenigingsgebouw op de huidige locatie in gebruik genomen.

Het doel van de vereniging is in 125 jaar nauwelijks gewijzigd: de feestelijke viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin of Zijne Majesteit de Koning, feestelijke vieringen van de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis en het houden van andere aangename en/of nuttige bijeenkomsten.

Daarnaast zijn er in buurtschap Winterswijk Kotten meerdere verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten die het gebouw biedt, zoals: muziekvereniging Concordia, stichting historische kring Kotten, toneelvereniging TOEP en schietvereniging SVK. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten voor ouderen en creatieve activiteiten georganiseerd. Tot slot vinden er rouwdiensten plaats in het verenigingsgebouw.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat door Zijne Majesteit de Koning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de vereniging of instelling.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-09-07 06:44:43


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.