Hoeveel drugs gebruiken inwoners in Oost Gelre? De gemeente wil het weten en heeft zo haar zorgen

LICHTENVOORDE – Hoeveel drugs wordt er in Oost Gelre gebruikt? Is dat meer dan in vergelijkbare gemeenten of in Amsterdam of Zwolle? Is het beleid ‘Drugs d’r uut’ dat Oost Gelre voert uit initiatief van de gemeenteraad, wel terecht en hoe plaats je het betrappen van openlijk drugsgebruik tijdens het Grolse carnaval? Incidenteel? De gemeente wil het weten en liet het rioolwater onderzoeken op drugsresten. Er zitten allerlei stofjes in het rioolwater die ons doen en laten duiden, legt Thomas ter Laak uit van KWR, het wetenschappelijk bureau dat onderzoek doet in de gehele waterketen.

Een week lang onderzocht KWR van bijna 30.000 inwoners (=het aantal inwoners dat de gemeente Oost Gelre telt) het water dat ze doorspoelen. Dit gebeurde in november vorig jaar ‘tijdens een gewone week’, zonder een festival of een evenement. Uit de resultaten is een weekendpiek te zien en na de maandag gaat de curve omlaag omdat dan de drugs weer in restanten uit het lichaam verdwijnen. Het toont ook antwoorden op hoeveel drugs inwoners gemiddeld gebruiken en uit de monsters kunnen laboranten ook aantonen welke soort drug er gebruikt is. De restanten drugs die het lichaam uitscheidt noemt Ter Laak ‘metabolieten’.

Wat en hoeveel

“Omdat we die waardes kennen, kunnen we precies berekenen hoeveel er is gebruikt. Bij cocaïne staat 0,3 gram metaboliet voor 1 gram genuttigde cocaïne. En zo weten we ook de hoeveelheden die er gebruikt zijn van MMC -2-,3- en 4MMC bekendstaand onder Miauw Miauw, amfetamine (in speed) en metamfetamine, MDMA (in XTC) en cannabis. Van deze drugssoorten werden sporen in het rioolwater in Oost Gelre aangetroffen en verder onderzocht. “Zo kunnen we het drugsgebruik vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Zwolle. We hebben de cijfers uit Oost Gelre met een vergelijkbare plaats als Oldenzaal. Het valt op dat het gebruik van MMC’s twee keer groter is dan in Zwolle en 35 keer meer is dan in Oldenzaal. De berekende gemiddelde pure amfetamineconsumptie per 1000 inwoners per dag in Oost Gelre is 484 mg. In Amsterdam is de amfetamineconsumptie een factor 1,4 lager, in Zwolle is een factor 2,1 hoger en in Oldenzaal een factor 2,8 lager dan in Oost Gelre. Het cocaïnegebruik is in Amsterdam 5 keer en in Utrecht 3 keer hoger dan in Oost Gelre. In Oldenzaal keer hoger.

Inzicht verkrijgen over de drugsmarkt

De geschatte waarde van de MMC-markt in Oost Gelre is gemiddeld 1200 euro per dag. Dit is een grove schatting die beïnvloed wordt door de prijzen en de zuiverheid of dosis van de verhandelde drugs. “Met deze proeven weten we alleen hoeveel drugs er naar schatting gebruikt is in de gemeente. Dat kan een kleine groep zijn die veel gebruikt, of een grote groep die soms gebruikt,” zegt Ter Laak over de cijfers. Laura Smit-Rigter van het Trimbos Instituut vult aan: “We weten niet wie de gebruikers zijn en wat hun motieven zijn. Er kunnen ook toeristen bijzitten of mensen die uitgaan of omdat er in deze gemeente meer sociale problemen zijn. Er zijn aanvullende gegevens bij nodig om het juiste verhaal te vertellen en nuances aan te brengen. Die heeft het Trimbos op basis van ervaringen. Bij het cocaïnegebruik zie je dat mensen afhankelijk worden. MMC’s zijn energiestimulerende middelen. Ze geven empathie, energie, euforie en zijn middelen die mensen gebruiken wanneer er stress en/of sociale problemen op de achtergrond zijn. Het gebruik in Oost Gelre is aanzienlijk meer, maar welke conclusies je daaraan kan verbinden is niet duidelijk. Het betekent wel dat mensen het gebruik ervan vaker herhalen.”

Wat er nodig is voor een goede aanpak

Voor Oost Gelre is het onderzoek door KWR een nulmeting. Volgens burgemeester Annette Bronsvoort waren er signalen uit de samenleving en steunt de gemeenteraad onze gezamenlijke aanpak met politie, de scholen en de ambulante hulpverlening, maar hadden we nog geen idee van de omvang. “De resultaten zijn een zorgelijk signaal en voor ons is duidelijk dat we geen spoken najagen. Mensen die gebruiken zijn hun eigen proefkonijn. Op lange termijn is nog onbekend wat de schade is,” zegt burgemeester Bronsvoort. “Maar we willen ook meer inzicht krijgen in wie deze drugsgebruikers zijn en waarom ze gebruiken. Daarvoor loopt de wetgever vaak achter de feiten aan. 2MMC valt nog niet onder de Opiumwet en is nog niet verboden. Er is wetgeving nodig om het aan te kunnen pakken. Daarom hopen we dat de politiek in actie komt. Ik zou willen zeggen: politiek maak haast.”

Bewustwording wie gebruikt houdt een keten in stand

Zorgwethouder Ellen Dusseldorp: “De gemeenteraad heeft met het Drugs d’r uut-beleid aangegeven dat er een probleem is en gebruik van drugs niet wil hebben. We blijven doorgaan met voorlichting geven en organiseren informatieavonden bij de sportverenigingen, scholen en laatst nog in Vragender. We gaan met jongeren in gesprek, onderhouden de contacten met horeca-ondernemers en houden acties zoals de inzet van mystery guests. Het gaat niet alleen over de effecten op de gezondheid van mensen, maar ook bewustwording van het in stand houden van een hele keten die misdaden plegen en het maatschappelijk leven ontwrichten. We zouden graag dat ouders hierover gesprekken gaan voeren.” Burgemeester Bronsvoort: “Alleen gaan we dit niet oplossen. We hebben iedereen daarbij nodig.”

Bij een integrale aanpak kan Oost Gelre bij een volgende meting zien of deze effecten heeft gehad.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-06-03T15:23:13+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.